Spalio mėnesį prioritetas skiriamas prieglobsčio prašymams

Ne
Migracijos departamentas
2021-10-04

Spalio mėnesį vienas iš pagrindinių Migracijos departamento uždavinių – kuo greičiau išnagrinėti visų neteisėtai atvykusių migrantų pateiktus prieglobsčio prašymus. Šiuo metu Migracijos departamentas nagrinėja daugiau nei 2,5 tūkst. tokių prašymų.   

Siekdamas paspartinti sprendimų priėmimą, Migracijos departamentas pasitelkė daugiau kompetentingų departamento darbuotojų. Klientų aptarnavimo kokybė yra pagrindinis Migracijos departamento prioritetas, todėl iš anksto atsiprašome klientų, jei sutelkus žmogiškuosius išteklius į neeilinės situacijos sprendimą, paslaugų teikimas užtruks ilgiau. Taip pat prašome klientų atsakingai ir racionaliai planuoti vizitus į Migracijos departamentą, o esant galimybei – juos nukelti į lapkričio mėnesį.