Skelbiamas 2020 m. Migracijos metraštis

Ne
Migracijos metraštis
2021-07-05

Migracijos departamentas visuomenei pristato eilinį – septynioliktąjį Migracijos metraščio elektroninį leidinį, kuriame pateikiama išsami informacija apie migraciją Lietuvoje 2020 m. Praėjusieji metai buvo neeiliniai, nes siaučianti COVID-19 viruso pandemija įtakojo ir migracijos procesus:  buvo suvaržytas asmenų judėjimas per valstybių sienas, įvesti ir laikini asmenų judėjimo apribojimai valstybės viduje. Tačiau ir tokiomis sąlygomis Lietuvoje, įgyvendinant migracijos srautų valdymo prioritetus, pirmiausia, sklandaus klientų aptarnavimo dėl migracijos paslaugų teikimo srityje, sugebėta užtikrinti, kad nemažėtų užsieniečių, kurie ketino dirbti Lietuvoje, ir vidaus darbo rinka kuo mažiau pajustų pandemijos padarinius.

„Statistika rodo, kad nepaisant karantino suvaržymų, užsieniečių darbo jėgos poreikis vis augo. Išdavėme daugiau leidimų gyventi nei ankstesniais, ne pandeminiais, metais. Lietuvos ekonomika vis labiau priklauso nuo užsieniečių darbo jėgos, ir šio fakto negalime ignoruoti“ – pastebi Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

Praėjusiais metais pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus Lietuvos Respublikos piliečių atvyko daugiau, nei jų išvyko į užsienio valstybes. Atvykusių užsieniečių skaičius, kaip ir ankstesniais metais, viršijo išvykusiųjų iš Lietuvos užsieniečių skaičių. 2020 m. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių padaugėjo 18,3 proc., o jų dalis bendrame gyventojų skaičiuje – iki 3,12 proc. Didžiausias užsieniečių grupes Lietuvoje sudarė Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos piliečiai.

Dėl nustatytų asmenų judėjimo apribojimų tarp valstybių bei Lietuvos teritorijoje mažėjo Lietuvos piliečiams išduodamų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų skaičius (asmens tapatybės kortelės, pasai). 2020 m. jų išduota ir pakeista trečdaliu mažiau, palyginus su 2019 m.

Praėjusiais metais užsieniečiams buvo išduota žymiai mažiau ir vizų (trumpalaikių – net 81,5 proc., ilgalaikių – 22,3 proc.), tačiau nežymiai didėjo užsieniečiams išduotų ir pakeistų leidimų laikinai gyventi Lietuvoje skaičius (6,6 proc.), o ketinantiems dirbti Lietuvoje užsieniečiams minėtų dokumentų išdavimas ir keitimas buvo dvigubai spartesnis (13,9 proc.) ir jų dalis sudarė 80,3 proc. visų išduotų ir pakeistų leidimų laikinai gyventi Lietuvoje skaičiaus. Išduotų užsieniečiams leidimų nuolat gyventi skaičius praėjusiais metais mažėjo beveik penktadaliu, palyginus su 2019 m.

Dvigubai mažiau buvo gauta užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį Lietuvoje dėl galiojančio karantino, kuris suvaržė asmenų judėjimo laisvę per valstybių sienas. Praėjusiais metais buvo gautas 321 užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį Lietuvoje, 80 užsieniečių buvo suteiktas pabėgėlio statusas, 1 – papildoma apsauga. Mažiau užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje ir apgyvendintų Pabėgėlių priėmimo centre, dalyvavo ir socialinės integracijos programoje (41,4 proc., palyginus su 2019 m.).

2020 m. labai padidėjo asmenų, kuriems buvo atkurta Lietuvos pilietybė. Palyginus su 2019 m., jų skaičius išaugo net 2,1 karto.  

Su išsamia 2020 m. Migracijos metraščio informacija galima susipažinti čia.