Raginame darbdavius įsitikinti įdarbinamų užsieniečių teikiamų dokumentų tikrumu

Ne
dokumentai
2021-03-22

Neretai užsieniečiai, siekdami įsidarbinti Lietuvoje ir tuo pagrindu gauti leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą, pateikia netikrus jų profesinę kvalifikaciją pavirtinančius dokumentus.

Migracijos departamentui nustačius, jog pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, išduoti nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi atsisakoma, o jeigu viza ar leidimas laikinai gyventi jau buvo išduoti – išduotas dokumentas panaikinamas. Užsienietis, kuriam atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi, kitą prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo gali pateikti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo toko sprendimo priėmimo. Užsieniečiui, nesąžiningai ir neteisėtai siekusiam gauti nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi ir tokiu būdu piktnaudžiavusiam migracijos procedūromis, atsiranda teisinis pagrindas uždrausti atvykti į Lietuvos Respubliką bei Šengeno erdvę. Draudimo laikotarpis gali trukti iki 5 metų.

Dėl nesąžiningo užsieniečio elgesio nukenčia ir užsienietį įdarbinti ketinęs ir tam tikrų lūkesčių dėl jo turėjęs darbdavys. Raginame užsieniečius įdarbinti norinčius darbdavius, prieš teikiant tarpininkavimo raštus dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi, įsitikinti užsieniečio turima profesine kvalifikacija ir jos atitiktimi darbo vietai. Pavyzdžiui, įsitikinti ar užsieniečio pateiktas, Ukrainoje galimai išduotas, kvalifikacijos dokumentas iš tiesų buvo išduotas jame nurodytos mokymo įstaigos, galima viešai skelbiamame Ukrainos švietimo įstaigų išduotų dokumentų registre.

Šiame registre skelbiami duomenys apie po 2013 m. Ukrainos profesinių mokymo įstaigų išduotus dokumentus.