Primename apie užsieniečių pareigą deklaruoti gyvenamąją vietą

Ne
Deklaruoti vietą
2021-03-19

Tokią pareigą numato Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.

Nesilaikantiems pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą asmenims, taip pat asmenims, pateikusiems melagingus deklaravimo duomenis, taikoma Administracinių nusižengimų kodekso 530 straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė.

Migracijos departamentas nepriima prašymų pakeisti leidimus gyventi, jeigu trečiųjų šalių piliečiai nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje. Be to, gali būti sprendžiamas klausimas dėl leidimo laikinai gyventi panaikinimo.

Užsieniečiai gali pasirinkti, kurioje įstaigoje deklaruoti gyvenamąją vietą:

Migracijos departamente, rezervuotu vizito laiku atvykę pateikti prašymą išduoti leidimą gyventi (teisės gyventi Lietuvoje pažymėjimą);

seniūnijoje ar savivaldybėje per 1 mėnesį nuo išrašyto leidimo gyventi (teisės gyventi Lietuvoje pažymėjimo) atsiėmimo dienos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad užsieniečiai, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvoje, deklaracijas turi pateikti seniūnijai arba savivaldybei, o ne Migracijos departamentui.

Siekiant išvengti nenumatytų nesklandumų įmonių veikloje, Migracijos departamentas rekomenduoja minėta pareiga užsieniečiams pasirūpinti ir juos įdarbinusių įmonių atstovams.