Prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo teikiami elektroniniu būdu

Ne
MIGRIS
2020-09-02

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. Migracijos departamentas klientams pristato naujas elektronines paslaugas, susijusias su Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimu.

Klientai, prisijungę prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS), gali pateikti el. prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo, priesaikos Lietuvos Respublikai, lietuvių kilmę ar teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių pažymėjimų išdavimo, taip pat susitvarkyti vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės ir kitus klausimus. Klientų patogumui sukurtos 32 unikalios prašymų formos bei paslaugų vedlys lietuvių ir anglų kalbomis.

Atkreipiame dėmesį, kad, teikdami el. prašymą per MIGRIS, klientai turi kartu rezervuoti ir vizitą į Migracijos departamentą bei pasirinktu laiku atvykti į teritorinį skyrių. Atvykęs į Migracijos departamentą, klientas privalo turėti visų, kartu su el. prašymu pateiktų, dokumentų originalus.

Migracijos departamentas informuoja, kad el. prašymas turi būti pildomas asmeniškai, o dokumentų originalus vizito Migracijos departamente metu gali pateikti ir įgaliotas asmuo ar kitas atstovas, nurodytas el. prašyme.

Rugsėjo mėnesį taip pat išliks galimybė prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės teikti pagal anksčiau galiojusią tvarką, t. y. pateikti popierinį prašymą ir reikiamus dokumentus. Tokiu atveju vizitą klientai rezervuoja įprasta tvarka adresu www.migracija.lt

Asmenys, norintys pateikti prašymą ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės per Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas, rugsėjo mėnesį galės teikti tik popierinį prašymą ir dokumentus.