Prašymai įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą bus teikiami per MIGRIS

Ne
Prašymai įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą bus teikiami per MIGRIS
2020-03-13

Migracijos departamentas savo klientams pristato dar vieną elektroninę paslaugą – nuo š. m. kovo 30 d. prašymus įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą juridiniai asmenys galės teikti tik per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) – ir kviečia klientus sekti naujienas įstaigos interneto svetainėse www.migracija.lrv.lt ir www.migracija.lt.

Prašymą ir pagrindžiančius dokumentus klientai galės pateikti interneto svetainėje  www.migracija.lt, pasirinkę skiltį „Ūkio subjektams“.

Migracijos departamentas primena, kad elektroninį prašymą įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą gali pateikti tik Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo ar priimančioji įmonė (toliau abu kartu – įmonė).

Į patvirtintų įmonių sąrašą Migracijos departamento sprendimu įmonės įtraukiamos, jeigu nėra Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 631 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių, dėl kurių įmonė negali būti įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, ir įmonė atitinka vidaus reikalų ministro nustatytus įtraukimo į patvirtintų įmonių sąrašą kriterijus.

Patvirtintų įmonių sąrašo paskirtis – nustatyti įmones, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvą užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, šiems užsieniečiams kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo.

Užsienietis, pateikdamas prašymą dėl nacionalinės vizos išdavimo darbo įmonėje, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, pagrindu, pateikia mažiau dokumentų, t. y. nereikia pateikti leidimo dirbti, darbo sutarties, kvalifikaciją bei pakankamų lėšų turėjimą patvirtinančių dokumentų.

Jeigu įmonė įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuriam taikomas bevizis režimas arba jis turi pilietybę valstybės, kuriai Lietuva taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas (Baltarusijos Respublika) ir kuris ketina dirbti pagal darbo sutartį, kai pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus.

Šiuo metu į patvirtintų įmonių sąrašą yra įtrauktos 584 įmonės.