Prašymą dėl „mėlynosios kortelės“ arba leidimo gyventi tyrėjams bus galima teikti virtualiai

Ne
Prašymas dėl mėlynosios kortelės
2020-09-04

Nuo š. m. rugsėjo 7 d. Migracijos departamentas optimizuoja leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) išdavimo procedūras užsieniečiams, kurie dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi, kai ketina dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą (išduodama „mėlynoji kortelė“) arba tyrėju Lietuvoje.

Pagal naujai patvirtintą tvarką užsienietis, užpildęs prašymą dėl „mėlynosios kortelės“ ar leidimo gyventi tyrėjui išdavimo per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS), turės galimybę pasirinkti virtualų vizitą. Šiuo atveju prašymas išduoti „mėlynąją kortelę“ arba leidimą gyventi tyrėjui bus priimtas (nepriimtas) virtualaus vizito dieną užsieniečiui nedalyvaujant. Jei prašymas išduoti „mėlynąją kortelę“ arba leidimą gyventi tyrėjui bus nepriimtas, prašyme nurodytu elektroniniu paštu užsieniečiui bus paaiškinta nepriėmimo priežastis.

Migracijos departamentui nustačius, kad užsienietis pateikė visus reikiamus dokumentus, užsieniečiui bus išsiųstas pranešimas, kad jis turi atvykti į Migracijos departamentą pateikti biometrinius duomenis (veido atvaizdą ir pirštų atspaudus) ir prie prašymo pridėtų dokumentų originalus. Užsieniečiui atvykus į Migracijos departamentą ir pateikus biometrinius duomenis bei dokumentų originalus, per kelias dienas bus išrašomas leidimas gyventi.

Pažymime, kad taip pat išlieka galimybė prašymą išduoti „mėlynąją kortelę“ arba leidimą gyventi tyrėjui teikti ir pagal įprastą prašymo pateikimo procedūrą, t. y. biometrinius duomenis ir dokumentų originalus pateikti priimant prašymą rezervuotu vizito laiku.