Patvirtintas naujas aukštos profesinės kvalifikacijos profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašas

Ne
2019-10-13

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 4-491 patvirtintas profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas. Šis nutarimas įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Į minėtą sąrašą įtrauktos profesijos, susijusios su įvairių pramonės šakų technologijomis ir inžinerija, mechanika, automatika, informacinėmis technologijomis, kompiuterinėmis sistemomis, programavimu ir pan. Šių šakų profesijų buvo ir 2018 m. pabaigoje patvirtintame sąraše, kurį sudarė 40 profesijų, tačiau šiųmečiame sąraše jos yra įvairesnio profilio. Naujajame sąraše įrašytos 55 profesijos, iš kurių beveik 30 įtrauktos naujai. Tarp tokių – aviacijos, elektros energijos technikas, automatikos ir elektros inžinierius, spausdinimo, siuvimo technologas, medienos apdirbimo technologas ir inžinierius, aviacijos mechaninės įrangos, aviacijos, avionikos inžinierius.

Pirmąjį 2019 m. pusmetį skelbtas laivo elektromechaniko, laivavedžio profesijas pakeitė laivo mechaninės įrangos, laivų variklių ir jėgainių, laivų statybos ir jūrų laivų inžinieriaus profesijos. Į nereikalingųjų sąrašą pateko tokios profesijos, kaip silpnųjų srovių, elektronikos, radijo ryšio, signalizavimo sistemų, elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius, gydytojas teismo psichiatras, teismo psichologas, kitos profesijos. Net 21 profesija, kurių darbuotojų reikia Lietuvoje, yra susijusi su kompiuterinėmis technologijomis, programavimu, medijomis ir pan. Ankstesniame sąraše buvusias papildė kompiuterijos inžinierius, kompiuterinių duomenų bazių analitikas, internetinių paslaugų kūrėjas, grafikos dizaineris, verslo informacinių technologijų konsultantas.

Minėtų, taip pat kitų profesijų aukštą profesinę kvalifikaciją liudija atskirai profesijai ar sektoriui būtinas aukštojo mokslo diplomas arba aukštojo mokslo kvalifikaciją atitinkanti ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis. Informacija apie užsieniečio turimą aukštą profesinę kvalifikaciją ir profesija arba sektorius, kuriame numatoma dirbti, turi būti nurodyta darbdavio tarpininkavimo rašte leidimui laikinai gyventi išduoti ar pakeisti. Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai patvirtinantį dokumentą išduoda Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Užsienietis, siekiantis dirbti Lietuvoje ir atitinkantis aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui keliamus reikalavimus, prieš įsidarbindamas turi gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimas laikinai gyventi tokiam užsieniečiui darbuotojui išduodamas ar keičiamas trims metams. Jei darbo sutartis būtų sudaroma trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui, tokiu atveju leidimas laikinai gyventi būtų išduodamas darbo sutarties galiojimo laikotarpiui, šį terminą pratęsiant dar trims mėnesiams.