Paprastėja kvietimų teikimo tvarka

Ne
2019-10-13

Migracijos departamentas informuoja, kad nuo šių metų liepos 1 dienos paprastėja kvietimų pateikimo tvarka ir birželio 20 diena yra paskutinė, kai kvietėjui reikės teikti prašymą kvietimui patvirtinti.

Nuo šių metų liepos 1 dienos, atnaujinus elektroninių paslaugų informacinę sistemą (toliau – EPIS), paprastėja užsieniečio kvietimo atvykti į Lietuvos Respubliką (toliau – LR) pateikimo procedūra. Šių metų birželio 20-oji yra paskutinė diena, kai užsienietį pakviesti atvykti į LR norintis kvietėjas – LR gyvenantis fizinis asmuo arba Juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar juridinio asmens atstovybė (toliau – juridinis asmuo) – turės pateikti elektroninį prašymą patvirtinti kvietimą. Nuo liepos 1 d. kvietėjui, naudojantis įprastąja EPIS, nereikės teikti prašymo kvietimui patvirtinti, norint pakviesti užsienietį pakaks užpildyti ir pateikti kvietimą – tarpininkavimo raštą Šengeno vizai gauti.

Nauja tvarka siekiama paprastesnės ir trumpesnės kvietimo užsieniečiui atvykti į LR teikimo procedūros:

- neliks tarpinės grandies – kvietimo tvirtinimo migracijos tarnyboje;

- nereikės, teikiant kvietimą, gyvenamosios patalpos, kurioje užsienietis bus apgyvendintas, savininko (bendraturčių) sutikimo apgyvendinti užsienietį jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje;

- kvietimai bus teikiami nemokamai;

- nebus ribojamas teikiamų kvietimų skaičius.

Supaprastinus minėtą procedūrą, kai kvietėjas pateiks kvietimą, šis automatiškai bus patikrintas EPIS ir, nenustačius priežasčių, dėl kurių kvietimas galėtų būti nepriimtas, kvietimui bus suteiktas numeris. Jeigu kvietimas būtų nepriimtas (tokiu atveju jam nesuteikiamas ir numeris), kvietėjas EPIS priemonėmis bus informuojamas, dėl kokių priežasčių kvietimas nepriimamas.

Kvietimas nebus priimamas, jei fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar įgaliotas atstovas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje; fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar įgaliotas atstovas neturi galiojančio asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso, leidimo nuolat gyventi, leidimo laikinai gyventi, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės arba kelionės dokumento); juridinis asmuo neįregistruotas Juridinių asmenų registre; kvietimas pateikiamas anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki numatomos užsieniečio atvykimo datos.

Migracijos departamentas taip pat primena, kad kvietėjas, pildydamas ir teikdamas kvietimą per EPIS, privalo pateikti kviečiamo užsieniečio kelionės dokumento kopiją, nurodyti savo ir žemiau pateiktus duomenis:

 kviečiamo užsieniečio vardą (-us) ir pavardę (-es) (rašoma lotyniškomis raidėmis pagal galiojantį kelionės dokumentą); gimimo datą, gimimo valstybę ir gimimo vietą, lytį, pilietybę; gyvenamosios vietos valstybę ir gyvenamosios vietos adresą; galiojančio kelionės dokumento rūšį, numerį, išdavimo ir galiojimo datą, kelionės dokumentą išdavusią valstybę arba Tarptautinę organizaciją; užsienio valstybės ūkio subjekto, kurio atstovas yra kviečiamas užsienietis, pavadinimą ir užsieniečio pareigas (jeigu kvietėjas yra juridinis asmuo);

 kviečiamo užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką duomenis (atvykimo tikslą; numatomo atvykimo ir išvykimo datą, planuojamo buvimo Lietuvos Respublikoje dienų skaičių; apgyvendinimo vietos Lietuvos Respublikoje adresą).

Taip pat kvietėjas, teikdamas kvietimą per EPIS, privalo nurodyti ir savo įsipareigojimus: apgyvendinti užsienietį jo buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laikotarpiu; prireikus padengti valstybės išlaidas, patirtas dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos ar grąžinimo į užsienio valstybę (įskaitant apgyvendinimo ir išlaikymo išlaidas); užtikrinti, kad užsienietis buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laikotarpiu turės sveikatos draudimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 61 straipsnyje ir 17 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus, bei atlyginti valstybės išlaidas, patirtas dėl užsieniečio sveikatos priežiūros.

Migracijos departamentas tikisi, kad, supaprastinus prašymo kvietimui patvirtinti procedūrą, klientų aptarnavimas bus sklandesnis, ir iš anksto atsiprašo už nepatogumus pertvarkos laikotarpiu – nuo birželio 20-os iki liepos 1 dienos.