Nuo liepos 28 d. – naujos valstybės rinkliavos už Migracijos departamento teikiamas paslaugas

Ne
asmens tapatybės kortelių formos
2023-07-28

Nuo liepos 28 d. – naujos valstybės rinkliavos už Migracijos departamento teikiamas paslaugas

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 26 d. nutarimui Nr. 597 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimui Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, nuo liepos 28 d. už Migracijos departamento teikiamas paslaugas imama naujų dydžių valstybės rinkliava. Pateikiame sąrašą naujų valstybės rinkliavų.

Rinkliavos pavadinimas

Naujas rinkliavos dydis

Teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimas ir keitimas

10,00

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimas

60,00

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)

40,00

Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas bendra tvarka

160,00

Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas skubos tvarka

320,00

Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimas bendra tvarka

160,00

Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimas skubos tvarka

320,00

Leidimo laikinai gyventi naujai įforminimas bendra tvarka

45,00

Leidimo laikinai gyventi naujai įforminimas skubos tvarka

90,00

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi) išdavimas bendra tvarka

160,00

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi) išdavimas skubos tvarka

320,00

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi) keitimas bendra tvarka

45,00

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi) keitimas skubos tvarka

90,00

Asmens tapatybės kortelės išdavimas ir keitimas bendra tvarka

10,00

Asmens tapatybės kortelės išdavimas ir keitimas skubos tvarka per 5 d. d.

60,00

Asmens tapatybės kortelės išdavimas ir keitimas skubos tvarka per vieną darbo dieną

100,00

Lietuvos Respublikos paso išdavimas ir keitimas bendra tvarka

50,00

Lietuvos Respublikos paso išdavimas ir keitimas skubos tvarka per 5 d. d.

100,00

Lietuvos Respublikos paso išdavimas ir keitimas skubos tvarka tą pačią dieną

200,00

Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimas arba keitimas

50,00

Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimas arba keitimas skubos tvarka

100,00

Užsieniečio paso išdavimas arba keitimas

65,00

Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimas arba keitimas

50,00

Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimas arba keitimas skubos tvarka

100,00

Už prašymo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)

50,00

Už prašymo pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)

25,00

Už prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)

50,00

Už prašymo pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)

25,00

Už prašymų išduoti nacionalinę vizą svarstymą, sprendimų dėl nacionalinės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje

140,00

Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimas

120,00

Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka nagrinėjimas

120,00

Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka nagrinėjimas

120,00

Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka nagrinėjimas

120,00

Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo nagrinėjimas

120,00

Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo nagrinėjimas

60,00

Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo nagrinėjimas

90,00

Už prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą

100,00