Nuo gegužės 20 d. paslaugų sektoriaus kvota bus išnaudota

Ne
kvota
2021-05-19

Migracijos departamentas informuoja, kad kvota, nustatyta užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojais, nuo gegužės 20 d. bus išnaudota. Nuo rytojaus Migracijos departamentas nebepriims tokių užsieniečių prašymų išduoti nacionalines vizas, o leidimai laikinai gyventi šiems užsieniečiams galės būti išduoti tik tuo atveju, jeigu Užimtumo tarnyba priims sprendimus dėl jų atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams. Darbdavius, norinčius pasikviesti darbuotojų (vairuotojų) iš trečiųjų šalių, raginame kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl Lietuvos darbo rinkos poreikių įvertinimo.
Kvotos vienetą nebus laikomas išnaudojęs užsienietis, kuris turi 2021 m. išduotą nacionalinę vizą darbo pagrindu kaip tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas ir kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi. Leidimui laikinai gyventi gauti tokiam užsieniečiui nereikia Užimtumo tarnybos sprendimo dėl atitikimo Lietuvos darbo rinkos poreikiams. 
Išnaudojus tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams skirtą kvotą, Migracijos departamentas pateiktų prašymą išduoti užsieniečiui nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi nagrinėjimą stabdys ir informuos darbdavius apie pareigą kreiptis į Užimtumo tarnybą. Per 1 mėnesį nesulaukus Užimtumo tarnybos informacijos, kad užsienietis atitinka darbo rinkos poreikius, Migracijos departamentas priims sprendimą atsisakyti išduoti užsieniečiui nacionalinę vizą arba leidimą laikinai gyventi.
Užsieniečiai, norėdami dirbti tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojais:

  • Dėl nacionalinės vizos turi kreiptis į Lietuvos ambasadą arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą; arba 
  • MIGRIS turi rinktis paslaugą Noriu gauti leidimą gyventi Lietuvoje / Noriu gauti leidimą laikinai gyventi / Darbas / Ketinu dirbti pagal darbo sutartį, mano profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą pagal įmonės vykdomą veiklą ir man reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams / Pateikti prašymą dėl leidimo išdavimo / PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI (Ketinu dirbti pagal darbo sutartį, mano profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą pagal įmonės vykdomą veiklą ir man reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams).

Plačiau apie užsieniečių imigracijos darbo tikslais reikalavimus žiūrėkite čia.