Naujausia informacija apie migracijos rodiklius Lietuvos Respublikoje

Ne
Naujausia informacija apie migracijos rodiklius Lietuvos Respublikoje
2020-07-20

Išankstiniais duomenimis, š. m. liepos 1 d. Lietuvoje gyveno 82754 užsieniečiai. Jų dalis bendrame Lietuvos gyventojų skaičiuje sudarė 2,96 proc. Per vienerius metus užsieniečių skaičius padidėjo 23,7 proc. arba 15,9 tūkst. Ypač sparčiai didėjo užsieniečių, turinčių leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (net 37,3 proc.). Tačiau jau kurį laiką yra stebimas gyvenančių Lietuvoje užsieniečių, turinčių ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, skaičiaus mažėjimas (per metus jų skaičius sumažėjo 1,5 proc.). Pasikeitimus rasite infografike.

Dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių asmenų judėjimo per valstybių sienas apribojimų sumažėjo dauguma pagrindinių migracijos rodiklių reikšmių. Tik pilietybės srityje per praėjusį vienerių metų laikotarpį žymiai padidėjo asmenų, kuriems buvo atkurta Lietuvos pilietybė, skaičius – 2 kartus.

Pagrindinius migracijos rodiklius Lietuvos Respublikoje rasite čia.