MIGRIS sistemoje šalia tarpininkavimo rašto bus rodomas ir Migracijos departamento priimtas sprendimas

Ne
tekstas MIGRIS naujovė
2023-09-12

Migracijos departamentas, siekdamas toliau gerinti teikiamų elektroninių paslaugų bei klientų aptarnavimo kokybę, migracijos informacinėje sistemoje MIGRIS įdiegė naujovę.

Nuo šiol darbdaviai bei mokslo įstaigos prie MIGRIS sistemoje pateikto tarpininkavimo rašto nacionalinei vizai gauti, leidimui laikinai gyventi išduoti arba pakeisti, leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją matys informaciją ne tik apie tai, ar užsienietis minėtu tarpininkavimo raštu pasinaudojo, bet ir konkretų Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl nacionalinės vizos, leidimo laikinai gyventi išdavimo arba darbdavio pakeitimo.

Migracijos departamento įdiegtas MIGRIS patobulinimas leis užsieniečius kviečiantiems juridiniams asmenims efektyviau planuoti savo darbą, operatyviai valdyti informaciją apie kviečiamo darbuotojo atvykimą arba neatvykimą. Be to, tai leis darbdaviams ir mokslo įstaigoms laiku ir tinkamai vykdyti Užsieniečių teisinės padėties įstatyme nustatytas prievoles teikti pranešimus apie užsieniečius.

Primename, jog darbdavys privalo ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų.

Švietimo įstaiga ar priimantysis subjektas Migracijos departamentą informuoti turi apie užsieniečio, turinčio nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, mokymosi, studijų, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo ar savanoriškos veiklos nutraukimą ar apie užsieniečio neatvykimą, jeigu nuo švietimo įstaigos arba priimančiojo subjekto nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų.