Migracijos specialistų renginys sulaukė didelio įmonių ir įstaigų atstovų susidomėjimo

Ne
2019-10-25

Spalio 24 d. Migracijos departamento Klaipėdos skyriaus specialistai susitiko su įmonių bei mokymo įstaigų atstovais. Susitikimo metu pristatytos teisės aktų naujovės, migracijos procedūrų pasikeitimai, klientų aptarnavimo Migracijos departamente tvarka.

Specialistai atsakė į įmonių ir mokymo įstaigų atstovų klausimus, demonstravo, kaip naudotis Lietuvos migracijos informacine sistema (MIGRIS), interaktyviai užpildė prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir rezervavo atvykimo į Migracijos departamentą laiką.

Institucijų atstovams buvo paaiškintos pagrindinės MIGRIS funkcijos – vieningas užsieniečių identifikavimas (e.Rezidentas), elektroninis prašymas, dokumentų nagrinėjimas ir bylos nagrinėjimo stebėsena.

Institucijų atstovai džiaugėsi, kad trumpėja leidimo gyventi Lietuvoje gavimo laikas, aiški prašymo pateikimo ir laiko rezervavimo sistema.

Renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo, į susitikimą su Migracijos departamento Klaipėdos skyriaus specialistais atvyko 109 įmonių ir mokymo įstaigų atstovai, tad tokius naujienų pristatymus planuojama rengti ir ateityje.