Migracijos departamento nauja funkcija – išduoti tarnybinius pasus

Ne
2019-10-13

Migracijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) informuoja, kad keičiasi tarnybinius pasus išduodanti (keičianti) institucija – nuo š. m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga išduoti ir keisti tarnybinius pasus tampa Migracijos departamentas.

Tarnybinis pasas yra asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę, pilietybę, einamas pareigas ir skirtas vykti į užsienio valstybes tarnybos tikslais. Jis išduodamas asmeniui, kuris valstybės ar savivaldybių institucijose arba įstaigose eidamas pareigas vyksta į užsienio valstybes tarnybos tikslais. Tarnybiniame pase, be jau minėtų pareigų, įrašomi asmens vardas ir pavardė, lytis, gimimo data ir vieta, asmens kodas ir pilietybė, tarnybiniame pase fiksuojami asmens veido atvaizdas ir asmens parašas, talpinami biometriniai asmens duomenys – veido atvaizdas, parašas, dviejų pirštų atspaudai.

Tarnybinis pasas išduodamas tik asmeniui, turinčiam galiojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, ir gavus į pareigas priimančio asmens arba vadovo patvirtinimą. Tarnybinis pasas galioja 5 metus nuo jame nurodytos išdavimo datos.