Migracijos departamentas stebi vizų išdavimo pakitimus

Ne
2019-10-13

Migracijos departamente atlikta keleto paskutiniųjų metų analizė parodė, kad išduodamų Šengeno vizų mažėja – 2016 m. buvo išduotos 415 937 Šengeno vizos, 2017 m. – 407 516, 2018 m. – 349 714 Šengeno vizų. Lyginant 2017 m. su praėjusiais metais, 2018-aisias Šengeno vizų skaičius sumažėjo 14 procentų. Tuo tarpu išduodamų nacionalinių vizų sparčiai daugėja: 2016 m. jų išduota 17 161, 2017 m. – 28 682, 2018 m. – 46 127.

Nacionalinių vizų išdavimo gausėjimas yra tiesiogiai susijęs su patrauklia darbo pasiūla Lietuvos Respublikoje trečiųjų šalių piliečiams, itin – dirbančiais statybų ir tarptautinių krovinių gabenimo sektoriuose. Tokių dirbančių užsieniečių, turinčių profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonominės veiklos rūšis, sąrašą fiksuota: 2017 m. – 16 042, 2018 m. – dvigubai daugiau – 32 182.

Turėjusiųjų leidimus dirbti per tuos kelerius metus kiek mažėjo: 2017 m. tokių užsieniečių buvo 3 583, 2018 m. – 3 300. Minimais metais labiausiai kito komandiruojamų užsieniečių, kuriems buvo išduotos nacionalinės vizos, skaičius: 2017 m. jų susidarė 3 336, 2018 m. – tik 725.

 

Pagal profesijas daugiausia nacionalinių vizų išduota tarptautinio krovinių transporto priemonių vairuotojams ir užsieniečiams, ketinusiems dirbti statybų sektoriuje suvirintojais, betonuotojais, tinkuotojais, elektrikais, metalinių konstrukcijų surinkėjais ir pan. Net 47 procentus (17 147 ) visų darbo pagrindu 2018 m. išduotų nacionalinių vizų sudarė vizos, išduotos užsieniečiams, kurie vyko dirbti į įmonę, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą.

Vertinant 2018 m. darbo pagrindu išduotų nacionalinių vizų skaičių, didžiausią srautą – net 89 procentus – sudaro užsieniečiai, kurie į Lietuvos Respubliką ketino vykti dirbti kaip darbuotojai, turintys profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonominės veiklos rūšis, sąrašą. 2017 m. tokių asmenų procentas buvo kiek mažesnis – 67, tačiau jie taip pat sudarė didžiausią dirbti į Lietuvos Respubliką atvykstančių trečiųjų šalių piliečių srautą.

Didžioji dauguma nacionalinių vizų išduodama Ukrainos piliečiams, antroje vietoje pagal vizų išdavimo kiekį – Baltarusijos piliečiai, treti būtų Rusijos piliečiai.