null Migracijos departamentas skelbia atranką į Vilniaus skyriaus specialisto (pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo) pareigas

2020-02-14

Migracijos departamentas skelbia atranką į Vilniaus skyriaus specialisto (pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 5,72 – 1006,72 Eur neatskaičiavus mokesčių; darbo vieta Vilniuje)

Prašymai dalyvauti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas (iki 2020 m. vasario 20 d. įskaitytinai) nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (2020-02-13 skelbimų Nr. 9018) el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt (per VATIS Atrankos modulį).