null Migracijos departamentas skelbia atranką į Pilietybės skyriaus vyresniojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas

2019-10-13

Prašymai dalyvauti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento vykdomoje pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje teikiami 5 darbo dienas (iki 2019 m. balandžio 23 d. įskaitytinai) nuo atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje (2019-04-15 skelbimas Nr. 8352) el. būdu per informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt (per VATIS Atrankos modulį).