Migracijos departamentas rengia mokymus darbuotojams: kaip dirbsime nuo liepos 1 d.

Ne
2019-10-13

Migracijos departamentas surengė pirmuosius profesinius mokymus klientų aptarnavimo srityje dirbantiems policijos organizacijos migracijos padalinių specialistams. Dėl tokių mokymų buvo apsispręsta po keletą mėnesių vykusių pažintinių susitikimų ir pokalbių su šalies migracijos padalinių darbuotojais ir konsultacijų su šių padalinių vadovais.

Poreikis apmokyti darbuotojus atsirado įgyvendinant šalies migracijos tarnybos pertvarką – nuo šių metų liepos 1 d. Policijos departamentui priklausę migracijos padaliniai tampa Migracijos departamento dalimi. Nuo minėtos datos keičiasi ne tik Migracijos departamento struktūra ir apimtis, įsigaliojus naujiems teisės aktams, atskirų veiklų aprašams, keičiasi ir klientų aptarnavimo tvarka, jiems teikiamų paslaugų forma ir kokybė. Siekiant sėkmingos įstaigos veiklos, būtina organizuoti į naują komandą susibūrusius žmones vieningam ir efektyviam darbui. Tam ir sumanyti pažintiniai seminarai bei profesiniai mokymai, kurių pirmasis etapas pradėta gegužės 30 dieną.

Į mokymus Migracijos departamente, skirtus įsisavinti naują leidimų gyventi išdavimo užsienio valstybės piliečiams tvarką bei su tuo susijusių dokumentų rengimo sąlygas, atvyko 31 migracijos srities specialistas iš atskirų šalies padalinių. Juos pasitiko Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė ir, trumpai pristačiusi pagrindinius įstaigos tikslus ir viziją, apžvelgusi valstybės tarnautojų veiklos ir etikos principus, užleido vietą specializuotiems mokymams pasirengusioms Resursų valdymo skyriaus vedėjai Ritai Mikučionienei, projekto „Efektyvus migracijos procesų ir paslaugų valdymas“ kuratorei Aurelijai Ložytei, Imigracijos skyriaus vedėjai Lucijai Voišnis, Pilietybės skyriaus vedėjai Virginijai Zaborskaitei ir Teisės skyriaus vedėjai Vidai Juciūtei.

Mokymų dalyviai susipažino su naująja Lietuvos migracijos informacine sistema, aptarė aktualiausius leidimų gyventi užsieniečiams išdavimo klausimus, aptarė pilietybės dokumentų priėmimo tvarką, su migracijos sritimi susijusių teisės aktų naujoves, klientų aptarnavimo tvarką, apsikeitė kita aktualia informacija.