Migracijos departamentas pristato 2019 m. migracijos metraštį

Ne
2019 m. migracijos metraštis
2020-05-29

Migracijos departamentas parengė ir visuomenei pristato šešioliktąjį migracijos metraštį su pagrindiniais 2019 m. veiklos rodikliais ir įvykiais, kurių svarbiausieji – migracijos procesų valdymo sistemos pertvarka ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos – MIGRIS – sukūrimas. Minėtieji pasikeitimai turėjo didelės įtakos teigiamai įstaigos veiklai lengvinant migracijos procedūras ir keliant paslaugų lygį.

2019-ieji Migracijos departamentui yra išskirtiniai ir kitais iššūkiais – sparčiau nei kada anksčiau kito migracijos procesai: daugėjo į Lietuvos Respubliką atvykstančiųjų darbo, studijų tikslais, įgyjančiųjų ilgalaikio gyventojo statusą, prašančiųjų prieglobsčio bei siekiančių atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę.

2019 m. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių padaugėjo 27, 9 proc., šalyje jie sudarė 2,64 proc. bendro gyventojų skaičiaus, tuo tarpu 2018 m. užsieniečiai sudarė 2,08 proc. bendro Lietuvos gyventojų skaičiaus.

Praėjusiais metais kaip niekad daug išduota leidimų laikinai gyventi – net 80,2 proc. daugiau, lyginant su 2018 m. (2019 m. – 29 022, 2018 m. – 16 106), 5,8 proc. daugėjo ir išduodamų nacionalinių vizų – 2018 m. jų išduota 46 127, 2019 m. – 48 790. Leidimų nuolat gyventi taip pat išduota daugiau – 903, tai sudaro 42,7 proc. daugiau nei praėjusiais metais, kuomet tokių leidimų buvo išduota 633.

2019 m. padaugėjo užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį Lietuvoje, lyginant su praėjusiais metais, net 52,7 proc. – jei 2018 m. suteikti prieglobstį prašyta 423 kartus, tai 2019 m. tokių prašymų buvo 646. Padaugėjo ir asmenų, kuriems buvo atkurta Lietuvos Respublikos pilietybė, lyginant su praėjusiais metais, šis skaičius išaugo 19,8 proc.

„Išsamią statistiką galima rasti migracijos metraštyje, galbūt aktualiausią visuomenei – mūsų parengtame infografike, – sako Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. – Kalbant apie pagirtinus migracijos veiklos rodiklius, negalima nepaminėti jiems įtakos turėjusių veiksnių. Tai optimizuotos į vieną juridinį asmenį susijungusio Migracijos departamento ir teritorinių migracijos padalinių vidaus procedūros, žingsnis po žingsnio kurta ir tobulinta MIGRIS, įsteigtas visapusę informaciją klientams teikiantis Migracijos departamento Aptarnavimo skyrius, pagerintos darbuotojų darbo sąlygos ir suformuotas vieningo klientų aptarnavimo standartas. Šios sąlygos, darbuotojų tvirtybė, atsakingas ir tikslingas jų darbas leidžia šiandien mums džiaugtis pasiektais rezultatais, valstybei ir visuomenei teikiama nauda.“