Migracijos departamentas primena: mobilios paslaugos teikimas klientams – nesikeičia

taip
Migracijos departamento logotipas
2023-09-08

Migracijos departamentui nuo spalio 1 d. koreguojant Lietuvos piliečių aptarnavimo tvarką klientų skyriuose, negalią turinčių ir savarankiškai atvykti negalinčių asmenų aptarnavimas nesikeičia – jiems ir toliau bus teikiama vadinamoji mobili paslauga.

Ši paslauga teikiama Lietuvos piliečiams bei užsieniečiams, turintiems negalią, dėl kurios jie negali patys atvykti į Migracijos departamentą, taip pat asmenims, atliekantiems arešto ar laisvės atėmimo bausmes arba gydomiems psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.

Tokiais atvejais iš anksto suderintu laiku Migracijos departamento darbuotojai su mobiliąja biometrinių duomenų registravimo įranga atvyksta į kliento namus, sveikatos priežiūros ar globos įstaigą bei priima prašymą išduoti ar keisti dokumentą – pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvoje.

Paslauga gali būti užsakoma Migracijos departamento skambučių centro telefono numeriu +370 707 67000, o skambinant iš užsienio +370 5 271 711.

Mobilią paslaugą taip pat galima užsakyti ir pateikus prašymą elektroninio pašto adresu info@migracija.gov.lt bei nurodžius privalomą pateikti informaciją.

Minėtu būdu prašymą teikiantis klientas ar jam padedantis asmuo laiške turi nurodyti kliento vardą, pavardę, pilietybę, gimimo datą, turimo dokumento rūšį ir galiojimo laiką bei pageidaujamo gauti dokumento rūšį.

Taip pat privaloma pateikti adresą, kuriuo bus teikiama mobili paslauga, kontaktinį telefono numerį, nurodyti priežastį, dėl kurios klientas pats negali atvykti į Migracijos departamentą, jei turima – pridėti tai pagrindžiančius papildomus dokumentus. Klientų taip pat prašoma nurodyti, ar paslaugos teikimo metu jie serga pavojingomis ar užkrečiamomis ligomis.

Mobilios paslaugos teikimas yra nemokamas, o klientas privalo sumokėti tik nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už pageidaujamą gauti dokumentą.
Svarbu atminti, jog mobili paslauga nėra teikiama, jei iki kliento turimo asmens dokumento galiojimo pabaigos liko daugiau nei 3 mėnesiai.

Migracijos departamentas taip pat įspėja, kad paslauga nebus teikiama paaiškėjus, kad klientas pateikė neteisingą ar nepilną informaciją, akivaizdžiai piktnaudžiauja bandydamas užsisakyti jam nepriklausančią paslaugą, su klientu nepavyksta susisiekti ilgiau nei 3 darbo dienas, arba tais atvejais, kuomet nurodytu adresu atvykusiems darbuotojams nesudaromos galimybės tinkamai suteikti mobilią paslaugą.

Turimais duomenimis, vidutiniškai kas mėnesį mobilią paslaugą gauti pageidauja daugiau kaip 1,5 tūkst. asmenų.