Migracijos departamentas pasirašė prieglobsčio prašytojų alternatyvaus apgyvendinimo sutartį

Ne
Jieznas
2021-01-12

Prieglobsčio prašytojų alternatyvaus apgyvendinimo paslaugas teiks Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras. Migracijos departamento susitarimas su minėtu centru pasirašytas šių metų sausio 12 d. ir jis truks iki kitų metų lapkričio 30 d.

„Rinkdamiesi paslaugų teikėją, ypatingą dėmesį skyrėme tam, kad didžioji lėšų dalis būtų skiriama prieglobsčio prašytojų poreikiams tenkinti, kad rastume gerą balansą tarp apgyvendinimo vietos išlaikymo sąnaudų ir jos teikiamų privalumų. Jiezno paramos šeimai centras atitiko mūsų lūkesčius. Dar daugiau – sutikome jaukią vietos bendruomenę ir draugišką centro kolektyvą, kurie, tikiu, padės prieglobsčio prašytojams prasmingai praleisti laiką, laukiant Migracijos departamento sprendimų,“ – teigė departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Prieglobsčio prašytojų alternatyviu apgyvendinimu Migracijos departamentas rūpinasi įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašą. Pasirinkdamas Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrą, Migracijos departamentas tiki galėsiantis suteikti prieglobsčio prašytojams tokias apgyvendinimo sąlygas, kurios atitiktų tarptautinius prieglobsčio prašytojų priėmimo standartus. Prieglobsčio prašytojams čia bus sudarytos visos materialinės priėmimo sąlygos, organizuotas maitinimas, drabužių ir kitų būtiniausių daiktų įsigijimas, būtinosios medicinos pagalbos teikimas, bus rūpinamasi asmenų užimtumu, mokymusi ir laisvalaikiu.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro direktorė Jūratė Virginija Žukauskienė patikino, kad įstaiga jau yra pasirengusi priimti naujuosius gyventojus ir vykdyti visas susitarimo sąlygas, užtikrino, kad vienu metu centre galėtų apgyvendinti iki 39 prieglobsčio prašytojų.

Tai džiugina, nes praėjusiais metais, nuo kurių Migracijos departamentas buvo paskirtas atsakingu už prieglobsčio prašytojų alternatyvaus apgyvendinimo organizavimą ir įgyvendino Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašytą alternatyvaus prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sutartį, pagal kurią apgyvendinimo paslaugai buvo skirtas 27 685,01 Eur, alternatyviuose būstuose buvo apgyvendintas 21 asmuo.

2021 m. sausio 12 d. paslaugų viešojo pirkimo Prieglobsčio prašytojų alternatyvaus apgyvendinimo paslauga yra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektas Nr. PMIF-1.1.4-V-03-001 „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose“) lėšomis, sutarties kaina – 250 000,00 Eur.

Prieglobsčio prašytojui, apgyvendintam Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre, kas mėnesį bus skiriama 10 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio piniginė pašalpa, projekto įgyvendinimo metu ypatingas dėmesys bus skiriamas pažeidžiamų asmenų kategorijai priklausančių prieglobsčio prašytojų specialiųjų poreikių užtikrinimui, smurto, įskaitant seksualinę prievartą ir priekabiavimą, prevencijai.