Migracijos departamentas: laiku neišvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, nebus taikoma administracinė atsakomybė

Ne
Po karantino
2020-06-16

Atšaukus karantiną Migracijos departamentas grįžta prie įprastos darbo tvarkos. „Suprantame, kad dėl karantino sąlygų, nemažai žmonių susidūrė su tam tikrais nesklandumais, todėl priimdami sprendimus, individualiai vertinsime kiekvieną situaciją, kad klientai spėtų atlikti visas reikalingas procedūras per toleravimo laikotarpį“, - teigia Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Užsieniečiams, kurių teisėto buvimo Lietuvoje laikotarpis baigėsi tuomet, kai Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas ir kurie ne dėl savo kaltės negalėjo ar negali laiku išvykti iš Lietuvos, 2 mėnesius nuo karantino pabaigos nebus priimami sprendimai dėl grąžinimo ir nebus taikoma administracinė atsakomybė už neteisėtą buvimą.

Užsieniečiai, taip pat tie, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl grąžinimo, bet laikotarpis savanoriškai išvykti baigėsi karantino metu, privalo išvykti iš Lietuvos iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. 24:00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje esantys ir grįžti į savo gyvenamosios vietos valstybę norintys užsieniečiai gali tai padaryti, tačiau tai turi būti suderinta su jų valstybėse veikiančiomis institucijomis. Siekiant pradėti atitinkamas procedūras, pirmiausia reikėtų kreiptis į Lietuvos Respublikoje esančias tų valstybių ambasadas ar konsulines įstaigas.

Kartu rekomenduojame pasirūpinti sveikatos draudimu buvimo Lietuvoje laikotarpiu.

Migracijos departamentas ragina užsieniečius, kurie karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu pakeitė darbdavį, kaip galima skubiau kreiptis į Migracijos departamentą dėl leidimo laikinai gyventi gavimo darbui pas naująjį darbdavį.