Migracijos departamentas džiaugiasi Armėnijos valstybės parama

Ne
Vertėja
2021-09-15

Migracijos departamentas sulaukė didelės Armėnijos Respublikos pagalbos – atsižvelgdama į sudėtingą Lietuvos valstybės situaciją, susijusią su neteisėta migracija, atsiuntė itin reikalingos kalbos vertėją.

„Esame labai dėkingi Armėnijos Respublikai už tai, kad komandiravo į Lietuvą kurmandži kalbos specialistę Teresą Amryan. Taip pat dėkoju Armėnijos Respublikos ambasadai Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos ambasadai Armėnijoje už visą logistinę paramą, – sako Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. – Ponia Teresa Amryan jau dirba apklausiant migrantus ir padeda įsigilinti į tarpkultūrinius niuansus. Neabejoju, kad ši dvišalio bendradarbiavimo iniciatyva suteiks vertingos patirties Migracijos departamentui.“

T. Amryan yra Jerevano valstybinio universiteto kurdų kalbos specialistė, verčianti iš kurmandži į anglų ir rusų kalbas, dėstytoja. Be jau minėtų kalbų, ji dar bendrauja armėnų bei farsi kalbomis. Ankstesnė jos, kaip minėtų kalbų vertėjos, patirtis susijusi su turizmu, vertėjauti migrantų apklausose jai neteko, tad, kaip minėjo ji pati, ši savanoriška veikla jai yra nauja patirtis tiek kaip savanorei, tiek kaip vertėjai, tiek kaip rašytojai.

Jau šiandien T. Amryan su Migracijos departamento prieglobsčio specialistais išvyko į migrantų stovyklą ir vertėjavo migrantų apklausose. Savo pirmąja darbo diena stovykloje T. Amryan liko patenkinta, mano, kad pavyko įsigilinti į žmonių istorijas ir jas tinkamai perduoti Migracijos departamento specialistams, kuriems ji negailėjo gerų žodžių. „Buvo malonu dirbti su tokia profesionalia komanda, – sakė T. Amryan . – Prieglobsčio specialistai buvo labai atidūs, maloniai bendravo su apklausiamaisiais, stengėsi sukurti kiek galima komfortiškesnę aplinką pokalbiui. Taip, be abejo, jie padėjo ir man.“

T. Amryan Lietuvoje dirbs ir Migracijos departamentui padės dvi savaites – iki rugsėjo 24-osios.