Lietuvos Respublikai prisiekė 27 asmenys

Ne
2019-10-13

Balandžio 12 d. Vidaus reikalų ministerijos Baltojoje salėje vyko priesaikos Lietuvos Respublikai ceremonija – Lietuvos Respublikos piliečiais tapo 27 asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu.

Būti ištikimais Lietuvos Respublikai prisiekė ir gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus pasižadėjo vienas pilietybės neturėjęs asmuo ir 26 asmenys, netekę kitos valstybės pilietybės: trylika iš jų – Baltarusijos Respublikos, keturi – Ukrainos, du – Rusijos Federacijos, trys – Armėnijos, du – Turkijos, po vieną Nepalo ir Peru pilietybės.

Asmenų priesaiką Lietuvos Respublikai priėmęs vidaus reikalų ministro įgaliotas viceministras Darius Urbonas, sveikindamas naujuosius Lietuvos Respublikos piliečius ir pristatydamas juos neoficialiaisiais Lietuvos ambasadoriais, išreiškė viltį, jog šie niekada nesigailės žengto žingsnio ir pamils Lietuvos žemę kaip savo, kad neužmirš savo šaknų ir duotybės, dalysis savo kultūra ir tradicijomis, puoselės Lietuvos valstybę ir garsins Lietuvos vardą tarp savo tautiečių.

Po ceremonijos žmonės neskubėjo išsiskirstyti, dėkojo viceministrui už jautrius žodžius, dalijosi džiaugsmu su artimaisiais ir draugais, sveikino ukrainiečių ir armėnų šeimas, Lietuvos Respublikai prisiekusiais tą pačią dieną, fotografavosi su naujais pažįstamais ir vieni kitiems linkėjo sėkmės pradedant naują gyvenimo etapą.