Lietuvos Respublikai prisiekė 22 asmenys

Ne
2019-10-13

Rugpjūčio 22 d. Vidaus reikalų ministerijos Baltojoje salėje vyko priesaikos Lietuvos Respublikai ceremonija – Lietuvos Respublikos piliečiais tapo 22 asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu.

Būti ištikimais Lietuvos Respublikai prisiekė ir gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus pasižadėjo pilietybės neturintys, taip pat Rusijos, Kazachstano, Vokietijos, Pakistano ir Turkijos pilietybės netekę asmenys. Rugpjūčio 22-ąją jie tapo Lietuvos Respublikos piliečiais.

Asmenų priesaiką Lietuvos Respublikai priėmė vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė. Sveikindama prisiekusiuosius, R. Tamašunienė pasidžiaugė naujųjų šalies piliečių pasirinkimu gyventi, auginti vaikus ir kurti savo gerovę Lietuvoje, išreiškė viltį, jog šie pamils melodingą lietuvių kalbą, nepamirš savo pilietinių pareigų, bus garbingi Lietuvos Respublikos piliečiai.