Lietuvai padėjusiems afganistaniečiams ir jų artimiesiems suteiktas prieglobstis Lietuvoje

Ne
Prieglobstis
2021-09-29

Migracijos departamentas informuoja, kad šiandien dėl 167 Lietuvos valstybei talkinusių afganistaniečių ir kartu atvykusių jų artimųjų yra priimti sprendimai suteikti prieglobstį.

Iš viso prieglobsčio Lietuvoje pasiprašė 178 rugpjūčio pabaigoje iš Afganistano evakuoti asmenys – su Lietuvos kariais dirbę vertėjai, kariškiai, ES ir JT personalas bei jų šeimos nariai. Dauguma jų laikinai buvo apgyvendinta Raseiniuose, keli žmonės apsigyveno su Lietuvoje gyvenančiais giminaičiais.

Jų prašymai suteikti prieglobstį išnagrinėti prioriteto tvarka. 2021-09-28/29 MD priėmė sprendimus suteikti evakuotiems asmenims pabėgėlio statusą. Sprendimai priimti dėl visų asmenų, išskyrus 2 šeimas, dėl kurių sprendimai bus priimti vėliau. Rytoj planuojama formaliai supažindinti žmones su priimtais sprendimais, tuomet jie galės įforminti leidimus nuolat gyventi Lietuvoje ir įsitraukti į integracijos programą: mokytis lietuvių kalbos, vaikams ir jaunuoliams – dalyvauti bendrojo ugdymo, profesinio ir aukštojo mokslo studijų programose, pažinti šalies kultūrą, dirbti.