Lengvinamos užsieniečių įdarbinimo sąlygos, nelieka Patvirtintų įmonių sąrašo

Ne
Patvirtintos įmonės
2022-07-22

Š. m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatos, kurios ypač svarbios darbdaviams. Įstatymo pakeitimais siekiama paprastinti migracijos taisykles.

Su teisės aktu galima susipažinti čia: >>>.

Pristatome esminius pakeitimus, kurie pradedami taikyti š. m. rugpjūčio 1 d.:

Nebelieka Patvirtintų įmonių sąrašo:

  • rekomenduojame įmonėms nebeteikti prašymų įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą;
  • nebelieka specialių sąlygų, kurios buvo nustatytos užsieniečiams, atvykstantiems dirbti į pas darbdavį, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą, tačiau leidimo laikinai gyventi išdavimo sąlygos lengvinamos visiems užsieniečiams darbuotojams;
  • aiškiai atskiriama nacionalinių vizų ir leidimų gyventi išdavimo darbo pagrindu tvarka: dėl darbo vizos užsienietis gali kreiptis tik užsienyje (į Lietuvos diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą arba per išorės paslaugų teikėją, jeigu jis toje valstybėje yra įsteigtas), o dėl leidimo gyventi darbo pagrindu, kaip ir anksčiau – Lietuvoje;

Darbdavys, pildydamas tarpininkavimo raštą dėl leidimo laikinai gyventi darbuotojui, turės patvirtinti vieną iš darbui Lietuvoje būtinų sąlygų (vietoje 2 anksčiau privalomų sąlygų), kad:

  • užsienietis turi kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu, arba
  • užsienietis turi 1 metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, arba
  • užsieniečiui numatoma mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu paskutinis paskelbtas  kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) (toliau – paskutinis paskelbtas BDU) dydis;

Su užsieniečiu galima sudaryti laikinojo darbo sutartį. Šiuo atveju turi būti gautas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams;

Užsienietis, kuris Lietuvoje baigė studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, dėl leidimo laikinai gyventi galės kreiptis per 10 metų nuo studijų ar mokymosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą baigimo (anksčiau buvo 2 metų terminas). Dėl šių užsieniečių darbdaviui nereikia pateikti informacijos dėl užsieniečio patirties, kvalifikacijos, didesnio nei paskutinis paskelbtas BDU dydis darbo užmokesčio ar Užimtumo tarnybos sprendimo;

Gali būti sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis. Šiuo atveju tarpininkavimo raštą pateikia pirmasis darbdavys, tačiau sąlygas dėl leidimo laikinai gyventi gavimo turi atitikti visi darbdaviai;

Jeigu užsieniečiui buvo suteikta laikinoji apsauga ir jis ketina kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu, užsienietis atleidžiamas nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams. Ši lengvata taikoma, jeigu užsienietis dėl leidimo gyventi darbo pagrindu kreipiasi pirmą kartą po laikinosios apsaugos suteikimo arba toks leidimas gyventi keičiamas, o užsieniečio darbdavys nepasikeitė;

Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys be pilietybės, gyvenę Ukrainoje, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir pasinaudoję galimybe pradėti dirbti be Užimtumo tarnybos išduoto leidimo dirbti arba sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams, atleidžiami nuo pareigos gauti šį Užimtumo tarnybos sprendimą. Ši lengvata taikoma, jeigu užsienietis kreipiasi dėl leidimo gyventi darbo pagrindu ir darbo santykiai tęsiami su tuo pačiu darbdaviu;

Panaikintas apribojimas dėl darbo valandų studentams – nuo pat pirmo kurso

Prieglobsčio prašytojams ir neteisėtai atvykusiems užsieniečiams, kurie neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos sieną iš Baltarusijos pusės ekstremalios situacijos metu, suteikiama teisė dirbti ar imtis savarankiškos veiklos praėjus 12 mėnesių nuo užsieniečio užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje (MIGRIS) – šiems užsieniečiams jų prašymu išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas, kuriame nurodyta teisė dirbti. Prieš pradėdami darbą, šie užsieniečiai privalo gauti leidimą dirbti, jeigu nėra atleidžiami nuo šios pareigos.