Lengvinamos leidimų laikinai gyventi išdavimo sąlygos Australijos, Japonijos, JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos ir Pietų Korėjos piliečiams

Ne
2019-10-13

Šių metų rugsėjo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, pagal kuriuos Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams, dirbantiems, kuriantiems ar užsiimantiems kitokia prasminga veikla Lietuvos Respublikoje, leidimai laikinai gyventi bus išduodami itin palankiomis sąlygomis.

Minėtų šalių piliečiai galės gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu:

1) dirbs pagal darbo sutartį arba turės įpareigojantį darbo pasiūlymą;

2) bus Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens, kuris vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, dalyvis ar vadovas ir jo atvykimo tikslas bus darbas toje įmonėje;

3) užsiims kita teisėta veikla, įskaitant individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

Kartu su Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiu iškart galės atvykti ir jo šeimos nariai.

Minėti šalių piliečiai ir jų šeimos nariai dokumentus dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo galės pateikti bet kuriame Migracijos departamento teritoriniame skyriuje, kuriame aptarnaujami užsieniečiai, nepriklausomai nuo jų ketinamos deklaruoti gyvenamosios vietos.

Dokumentų, kuriuos reikės pateikti kartu su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi, sąrašą galima bus rasti Migracijos departamento interneto puslapyje.

Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečio ir jo šeimos nariai leidimus laikinai gyventi gaus per 3 mėnesius (jeigu kreipsis bendra tvarka) arba per 45 dienas (jeigu kreipsis skubos tvarka). Leidimai laikinai gyventi šiems užsieniečiams ir jų šeimos nariams bus išduodami trejiems metams.