Keisti darbdavį ar darbo funkciją – tik gavus Migracijos departamento leidimą

Ne
2020-02-27

Migracijos departamentas prašo darbdavių ir Lietuvoje dirbančių užsieniečių laikytis teisėto buvimo šalyje sąlygų, priešingu atveju užsieniečiui darbo pagrindu išduota nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje gali būti panaikintas.

Primename, kad užsienietis darbuotojas gali dirbti tik pas tą darbdavį, kurio kvietimu jam išduota nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, ir atlikti tik tą darbo funkciją, kuriai pas tą darbdavį buvo įdarbintas. Keisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį gali tik užsienietis, turintis darbo pagrindu išduotą leidimą laikinai gyventi ir dirbantis pas darbdavį pagal darbo sutartį, išskyrus užsienietį, dirbantį pagal darbo sutartį mokslo ir studijų institucijoje. Užsienietis, dirbantis pas darbdavį su nacionaline viza, darbdavio keisti negali. Norėdamas pradėti dirbti pas kitą darbdavį, toks užsienietis turėtų pateikti prašymą išduoti naują nacionalinę vizą.

Užsienietis, norintis pakeisti darbdavį ar darbo funkciją, Migracijos departamentui turi pateikti prašymą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją, prieš tai rezervavęs vizito į Migracijos departamentą laiką https://www.migracija.lt/app/visit-reserve. Migracijos departamentas leidimą keisti darbdavį ar darbo funkciją suteikia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu Migracijos departamentas priėmė sprendimą leisti pakeisti darbdavį, užsienietis pas naują darbdavį gali įsidarbinti per 2 mėnesius nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

Migracijos departamentas taip pat primena, kad tais atvejais, kai darbo sutartis su užsieniečiu nutraukiama arba kai nustatoma, kad su užsieniečiu darbo sutartis nesudaryta, kad užsienietis, turintis darbo pagrindu išduotą nacionalinę vizą, pakeitė darbdavį, arba užsienietis, turintis darbo pagrindu išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, pakeitė darbdavį ar darbo funkciją neturėdamas Migracijos departamento sprendimo leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją, arba kad užsienietis nutraukė darbo santykius su pirmuoju darbdaviu ir per 2 mėnesius nuo Migracijos departamento sprendimo leisti pakeisti darbdavį priėmimo dienos neįsidarbino pas naująjį darbdavį, užsieniečiui darbo pagrindu išduota nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje turi būti panaikinamas.