Keičiamos valstybės rinkliavos taisyklės, taikomos Baltarusijos piliečiams

Ne
Vizos
2020-12-07

Gruodžio 4 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, numatantis galimybę nuo režimo nukentėjusiems Baltarusijos piliečiams išduoti nemokamas nacionalines vizas.

Ši lengvata Baltarusijos piliečiams taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija patvirtina, kad prašymas išduoti nacionalinę vizą teikiamas dėl ypatingų humanitarinių priežasčių arba nacionalinės vizos išdavimas atitinka vystomojo bendradarbiavimo, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo tikslus.

Kitais atvejais Baltarusijos piliečiams, prašantiems išduoti nacionalinę vizą, ir toliau taikoma 60 eurų valstybės rinkliava (konsulinis mokestis).