Kūčias sutinkame kartu

Ne
Kūčias sutinkame kartu
2021-12-27

Kūčių rytą Migracijos departamentas sutinka kartu su visada širdyje buvusia, bet tik šią savaitę formaliai Lietuvos piliete tapusia Vanda Valiūte. Tremtinė, šį rudenį sugrįžusi iš Irkutsko, jau turi lietuvišką pasą.

Kone visą gyvenimą Sibire išgyvenusiai V. Valiūtei įsikurti gimtinėje padėjo daugelis šalies institucijų, tarp jų – ir Migracijos departamentas, padėjęs jai kuo greičiau gauti Lietuvos Respublikos pasą. Lietuviškas asmens dokumentas – tai simbolinė riba, žyminti ilgos V. Valiūtės kelionės Tėvynės link pabaigą.

Pasas V. Valiūtei įteiktas ypatingą – šventų Kūčių dieną, ją minint kartu su Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ Socialinės globos namų, kuriuose ji įsikūrė, gyventojais, darbuotojais ir šventės svečiais.