Informacija apie nacionalinių vizų išdavimo pasikeitimus, kurie įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Ne
2019-12-19

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos primena, kad:

  • nacionalinė viza išduodama ne trumpesniam kaip 91 dienos laikotarpiui, jeigu prašymas išduoti vizą teikiamas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą;
  • kita daugkartinė nacionalinė viza užsieniečiui gali būti išduodama praėjus daugiau kaip 180 dienų nuo turėtos vizos ar turėtų vizų galiojimo laiko pabaigos. Tačiau yra atvejų, kai vizos galės būti išduodamos anksčiau minėto termino, pvz., kai užsienietis negali išvykti iš LR dėl ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės, asmeninės priežasties, kurios užsienietis negalėjo numatyti ar nenugalimos jėgos (force majeure), turi pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą arba yra pateikęs prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą.

Nuo 2020 m. sausio 1 d.: 

  • užsieniečiui, turinčiam 1 metus galiojančią nacionalinę vizą ir pateikusiam prašymą išduoti leidimą gyventi, nebus išduodama 5 mėnesius galiojanti nacionalinė viza šio prašymo nagrinėjimo laikotarpiui. Užsienietis, ketindamas pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ir norėdamas likti Lietuvoje prašymo nagrinėjimo laikotarpiu, šį prašymą turės pateikti iš anksto – likus 2–4 mėn. iki turimos nacionalinės vizos galiojimo pabaigos;
  • studentai, sportininkai ir treneriai, jūrininkai ir žurnalistai prašymus dėl nacionalinės vizos išdavimo galės pateikti tik Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą.