Iki toleravimo laikotarpio pabaigos liko mažiau nei 2 savaitės

Ne
Iki toleravimo laikotarpio pabaigos liko mažiau nei 2 savaitės
2020-08-05

Primename, kad, atšaukus karantino režimą Lietuvos Respublikoje, Migracijos departamentas užsieniečiams, kurių teisėto buvimo Lietuvoje laikotarpis baigėsi tuomet, kai Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas ir kurie ne dėl savo kaltės negalėjo laiku išvykti iš Lietuvos, taip pat tiems, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl grąžinimo, bet laikotarpis savanoriškai išvykti baigėsi karantino metu, buvo suteiktas 2 mėnesių toleravimo laikotarpis, skaičiuojant nuo karantino pabaigos. Toleravimo laikotarpiu minėtiems užsieniečiams, kurie ne dėl savo kaltės negalėjo (negali) laiku išvykti iš Lietuvos, nėra priimami sprendimai dėl grąžinimo ir nėra taikoma administracinė atsakomybė už neteisėtą buvimą.

Primename, kad nustatytas toleravimo laikotarpis baigiasi netrukus, t. y. 2020 m. rugpjūčio 17 d. 24:00 val, todėl raginame minėtus užsieniečius iki šio laiko spėti atlikti visas reikalingas procedūras ar išvykti iš Lietuvos Respublikos. Pasibaigus toleravimo laikotarpiui bus taikomos įprastinės taisyklės. Atkreipiame dėmesį, kad tiems užsieniečiams, kurie po toleravimo laikotarpio pabaigos (t. y. nuo 2020 m. rugpjūčio 18 d. 00:00 val) liks Lietuvos Respublikoje toliau būdami neteisėtai, bus priimami sprendimai dėl grąžinimo bei taikoma administracinė atsakomybė už neteisėtą buvimą, o užsieniečiams, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl grąžinimo, bet toleravimo laikotarpiu vis tiek savanoriškai neišvyko, bus priimami sprendimai dėl išsiuntimo ir gali būti taikoma administracinė atsakomybė.

Taip pat raginame užsieniečius, kurie karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu pakeitė darbdavį, kaip galima skubiau, bet ne vėliau kaip iki toleravimo laikotarpio pabaigos, kreiptis į Migracijos departamentą dėl leidimo laikinai gyventi gavimo darbui pas naująjį darbdavį.