Išplėstas trūkstamų profesijų sąrašas

Ne
Išplėstas trūkstamų profesijų sąrašas
2021-01-06

2021 m. sausio 1d. įsigaliojo profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 metams. Palyginus su praėjusių metų II pusmečio sąrašu, 2021 m. sąraše yra daugiau – beveik 100 – trūkstamų profesijų. Sąrašas papildytas ir nauja ekonominės veiklos rūšimi – žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, kurioje supaprastinta tvarka bus galima įdarbinti trijų profesijų darbuotojus – kvalifikuotus miškų ūkio darbininkus, mechanizatorius bei miško sodintojus.

Sąraše nustatyti ir nauji reikalavimai tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams. 2021 metais turimą tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo kvalifikaciją įrodo:

Lietuvos Respublikoje įregistruotos profesinio mokymo įstaigos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę kvalifikaciją arba periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti;

Europos Sąjungos narės išduota profesinė vairuotojo kortelė;

vairuotojo pažymėjimas su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95);

Lietuvos Respublikoje įregistruotos profesinio mokymo įstaigos pažyma apie teorinės dalies išklausytus mokymus (pirmą kartą atvykstantiems užsieniečiams).

Jeigu užsienietis vairuotojas neturės vieno iš minėtų dokumentų, jį įdarbinantis darbdavys privalės kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimo dirbti ar sprendimo dėl užsieniečio atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Nuo šiol trūkstamų profesijų sąrašas bus tvirtinamas vieneriems metams, šiam sąrašui taikomos kvotos. Informacija apie kvotos dydžio išnaudojimą skelbiama viešai Migracijos departamento puslapyje, o kvotą išnaudojus, užsieniečiai, norėdami dirbti Lietuvoje, turės gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Su sąrašu galima susipažinti čia.