Didesnis atlyginimų fondas ir reformos teigiamai įtakos Migracijos departamento veiklą, pagerins klientų aptarnavimą, leis pritraukti naujų specialistų

Ne
garbaus amžiaus asmuo priduoda biometrinius duomenis
2024-01-10

Daugiau kaip 3 milijonais didesnį darbo užmokesčio fondą užsitikrinęs Migracijos departamentas šiemet tikisi, jog tai sumažins personalo kaitą įstaigoje, o papildomo finansavimo dėka bus galima ne tik padidinti atlyginimus dabar dirbantiems specialistams, bet ir pritraukti naujų darbuotojų. 

Svarbiu faktoriumi planuojant savo karjeros galimybes turėtų tapti naujasis Migracijos departamento darbo apmokėjimo sistemos aprašas, kuris direktorės Evelinos Gudzinskaitės įsakymu patvirtintas įgyvendinant valstybės tarnybos reformą. 

Šis teisės aktą, nustatantį aiškius principus bei kriterijus, pagal kuriuos mokamas atlyginimas, priemokos, skatinama ir apdovanojama, parengė speciali darbo grupė, į kurią įėjo ir įstaigos darbuotojų atstovai. 

Efektyviam darbo apmokėjimo sistemos veikimui ir valdymui užtikrinti Migracijos departamente nustatyta pareigybių lygių struktūra bei pareiginių algų koeficientų intervalai. Tai ne tik padės gerinti darbo kokybę, bet ir atvers naujas karjeros galimybes perspektyviausiems ir labiausiai motyvuotiems darbuotojams. 

Be to, daugiau dėmesio bus galima skirti ir vienai iš prioritetinių sričių – klientų aptarnavimui ir jo standarto gerinimui.

Pareigybių grupavimas į lygius nuo žemiausio iki aukščiausio atspindi sąlyginį kiekvienos pareigybės atsakomybės lygį, užduočių sudėtingumą, indėlį kuriant įstaigos vertę bei realizuojant veiklos tikslus.

„Reikalaujamai kvalifikacijai proporcingas atlyginimas motyvuos Migracijos departamento darbuotojus, leis pritraukti naujų kolegų ir sumažins darbuotojų kaitą. Stabiliame kolektyve daug efektyviau įgyvendinsime Migracijos departamentui keliamas užduotis ir pateisinsime visuomenės lūkesčius“, – įsitikinusi direktorė Evelina Gudzinskaitė.

2023 m. Migracijos departamento biudžete darbuotojų darbo užmokesčio fondą iš viso sudarė 11,237 mln. eurų. Šiemet, 2024-asiais, įstaigos darbuotojų atlyginimams yra skirta 14,581 mln. eurų, įskaitant darbdavio mokesčius.

Šie papildomi 3 mln. eurų ne tik leis po kasmetinių veiklos vertinimų padidinti atlyginimus Migracijos departamento darbuotojams, bet ir suteiks galimybę pasiūlyti didesnį darbo užmokestį naujai priimamiems specialistams.

Preliminariais skaičiavimais, klientų aptarnavimo specialistų ir sprendimus rengiančių valstybės tarnautojų atlyginimai vidutiniškai turėtų augti iki 30 procentų. Tiesa, tokiais atvejais didėjimą lemtų ir kai kurie papildomi kriterijai – individualios darbuotojų savybės, jų darbo kokybė ir našumas, savarankiškumo ir atsakomybės lygiai.

Šiuo metu Migracijos departamente yra 568 pareigybės. Turint omenyje nuolat vykstančią personalo kaitą, įstaigoje įprastai yra neužimta maždaug 40-50 etatų. Nuo sausio 1-osios įsigaliojęs darbo apmokėjimo sistemos aprašas leis naujai priimamiems darbuotojams nustatyti ne minimalų, o vidutinį tam tikros pareigybės grupės algos koeficientą.

Įgyvendinant valstybės tarnybos reformą, siekiant ją padaryti patrauklesne bei mažinti atotrūkį nuo privačiojo sektoriaus, valstybės įstaigų vadovams suteikta daugiau svertų savarankiškai formuoti personalo politiką, lanksčiau administruoti žmogiškuosius išteklius, rūpintis nuosekliu darbuotojų kompetencijų ugdymu.

Neabejojama, kad naujovių visuma leis ne tik tinkamai ir skaidriai valdyti darbo užmokesčio sąnaudas, bet ir užtikrinti, jog Migracijos departamento darbuotojams mokamas atlyginimas būtų teisingai paskirstytas įstaigos viduje ir konkurencingas bendroje šalies darbo rinkoje.

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas taip pat nustato priemonių, skatinimų, apdovanojimų ir materialinės pašalpos skyrimo tvarką.