Dažniausiai užduodami klausimai apie leidimų laikinai gyventi laikinosios apsaugos pagrindu keitimą Ukrainos karo pabėgėliams

Ne
skaitmeninio leidimo gyventi tikrinimas
2023-12-11
 1. Kas yra skaitmeninis leidimas laikinai gyventi?

Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi suteikia teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtina, kad jo turėtojui suteikta laikinoji apsauga pagal Tarybos direktyvą 2001/55/EB.

Svarbu žinoti, kad skaitmeninis leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu yra išduodamas tik Ukrainos karo pabėgėliams.

Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi Lietuvoje nėra kelionės dokumentas ir jo nepakeičia. Tuo atveju, jei leidimo turėtojas keliauja į užsienį, jis privalo turėti galiojantį kelionės dokumentą (pasą), o skaitmeninį leidimą laikinai gyventi privalu turėti išsaugotą savo išmaniajame įrenginyje arba turėti atspausdintą jo kopiją.

 1. Kaip galiu pasikeisti (pratęsti) mano turėtą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu?

Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje MIGRIS www.migracija.lt, užsieniečiams skirtoje rubrikoje, nurodykite savo pilietybę ir atsidariusiame atvejų sąraše pasirinkite „Esu asmuo, pasitraukęs iš Ukrainos dėl karo veiksmų“ ir tuomet „Pateikti prašymą dėl leidimo keitimo“.

Prisijunkite prie savo MIGRIS paskyros, pateikite prašomą informaciją, pasirinkite klientų aptarnavimo padalinį bei vizito datą ir laiką. Asmeniškai atvykite rezervuotu laiku.

Tuo atveju, jei užsienietis neturi galiojančio kelionės dokumento, pildant prašymą reikia pridėti iki šiol turėtą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tai gali būti ir baigęs galioti pasas, tapatybės kortelė ir pan. 

Jei ankstesnio leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu gavote naują Ukrainos piliečio pasą kelionėms į užsienį arba naują asmens tapatybės kortelę, būtinai pridėkite ir naujai gautus asmens tapatybės dokumentus.

SVARBU! Ukrainos karo pabėgėliai, kurie jau turi iki 2024 m. kovo 4 d. galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu, teikia prašymus tokius leidimus pakeisti.

Jei į Lietuvą kaip karo pabėgėlis atvykote neseniai ir niekada neturėjote leidimo laikinai gyventi laikinosios apsaugos pagrindu, tuomet teikite prašymą išduoti tokį leidimą.


 

 1. Pasitraukiau iš Ukrainos dėl karo, atvykau į Lietuvą kaip karo pabėgėlis, tačiau dabar turiu leidimą laikinai gyventi Lietuvoje kitu pagrindu. Ar reikia keisti mano turimą leidimą?

Ne, tokiu atveju Jums nieko daryti nereikia. Jūsų turimas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje galioja iki jame nurodytos datos.

 1. Ar galiu pasikeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu neatvykdamas į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrių?

Ne, tokios galimybės nėra. MIGRIS sistemoje privalote atlikti reikiamus veiksmus ir į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrių turite atvykti asmeniškai bei pateikti prie prašymo pridėtų asmens dokumentų originalus ir biometrinius duomenis.

 1. Ar gali už mane prašymą pateikti kitas asmuo?

Taip, gali. Tai gali būti:

 • - vienas iš tėvų (įtėvių), kai prašymas pildomas už nepilnametį užsienietį (nurodomas prašymą pildančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gali būti nurodytas Lietuvos suteiktas asmens kodas). Nepilnamečiai užsieniečiai nuo 16 m. prašymą pildo patys.
 • - užsieniečio globėjas (rūpintojas) (nurodomas prašymą pildančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gali būti nurodytas Lietuvos suteiktas asmens kodas ir pridedamas globą ar rūpybą patvirtinantis dokumentas)
 • - kitas teisėtas atstovas ar įgaliotas atstovas (nurodomas prašymą pildančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gali būti nurodytas Lietuvos suteiktas asmens kodas ir pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas arba įgaliojimas)

SVARBU! Jei pildote prašymą už savo globojamą asmenį, pirmiausia įveskite savo duomenis, o tada - globotinio. Jei užpildysite prašymą priešingai, jis nebus svarstomas, nes globotinis negali pateikti prašymo už Jus.

Migracijos departamentas primena, kad pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką, į klientų aptarnavimo padalinį asmeniškai privalės atvykti visi vyresni nei 2 metų amžiaus Ukrainos karo pabėgėliai.

 1. Ar būtina pildyti prašymą vaikams? Jei taip, kaip tai padaryti?

Taip, prašymą reikia pildyti visiems asmenims, kurie nori pasikeisti leidimą laikinai gyventi. Prašymą už nepilnametį vaiką iki 16 metų pildo vienas iš tėvų (įtėvių ar globėjų). Tokiu atveju prašyme turi būti nurodytas prašymą pildančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gali būti nurodytas Lietuvos suteiktas asmens kodas. 

Prašymas yra pildomas per MIGRIS, prašyme reikia pažymėti, kas teikia prašymą – vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), kitas teisėtas atstovas ar įgaliotas atstovas. 

Jeigu prašymas pildomas už nepilnametį užsienietį, taip pat pridedamas nepilnamečio gimimo liudijimas, kiti turimi giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai (pvz. atvejais, kai nesutampa vaiko ir motinos pavardės – dokumentai apie motinos pavardės keitimą)

Nepilnamečiai užsieniečiai nuo 16 m. prašymą pildo patys savo MIGRIS paskyroje.

Migracijos departamentas primena, kad pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką, į klientų aptarnavimo padalinį asmeniškai privalės atvykti visi vyresni nei 2 metų amžiaus Ukrainos karo pabėgėliai.

 1. Per kiek laiko bus priimtas sprendimas dėl mano turimo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu?

Paprastai sprendimas išduoti pirmą leidimą priimamas per 3 mėnesius, o sprendimas pakeisti leidimą – per 2 mėnesius.

Sprendimo priėmimo terminui įtakos gali turėti ir jūsų patektų duomenų tikslumas. Tuo atveju, jei reikės tikslinti pateiktą informaciją, sprendimas gali būti priimtas vėliau. 

 1. Kiek kainuos mano turimo skaitmeninio leidimo pakeitimas?

Ši paslauga Ukrainos karo pabėgėliams teikiama nemokamai

 1. Ar galiu užsisakyti leidimą gyventi skubos tvarka?

Skubos tvarka leidimai laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu neišduodami

 1. Kokiu būdu gausiu naują leidimą laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu?

Skaitmeninis dokumentas Jums bus atsiųstas į MIGRIS paskyrą, kurią naudojote jungdamiesi bei teikdami informaciją. Kaip ir prieš tai, tokį dokumentą galėsite atsispausdinti arba PDF formatu išsisaugoti savo išmaniajame įrenginyje.

 1. Ar vizitą dėl skaitmeninio leidimo laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu keitimo galiu rezervuoti bet kuriame Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyriuje?

Taip, vizitą galite rezervuoti bet kuriame skyriuje, nepriklausomai nuo to, ar jis aptarnauja užsieniečius. Visų Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrių sąrašą, kontaktus bei darbo laiką galite rasti čia: https://migracija.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/asmenu-aptarnavimas/asmenu-aptarnavimas-lietuvoje/ 

 1. Ką daryti, jei susirgau / patyriau traumą ir dėl to negaliu asmeniškai atvykti į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrių?

Planuokite kitą vizitą. Prisijunkite prie savo MIGRIS paskyros, eikite į skiltį „Mano prašymai“, pasirinkite ir atidarykite savo prašymą. Tuomet spauskite mygtuką „Redaguoti“ ir įveskite naujai pasirinktą vizito datą bei laiką.

 1. Ką daryti, jei leidimą laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu pakeisti reikia neįgaliam asmeniui.

Tokiu atveju galima pasinaudoti Migracijos departamento teikiama mobilia paslauga. Jos aprašymą rasite čia

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei bus nustatyta, jog užsienietis bando piktnaudžiauti ir mobili paslauga jam nepriklauso, į užsieniečio namus atvykę Migracijos departamento darbuotojai paslaugos neteiks. 

 1. Ar į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrius turės atvykti ir nepilnamečiai?

Į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrių gali neatvykti nepilnamečiai iki 2 metų amžiaus. Tokio nepilnamečio veido atvaizdas nuskaitomas iš pateiktos nuotraukos, kurią privalo atsinešti tėvai ar kiti asmenys, teikiantys prašymą už vaiką iki 2 m. Nuotrauka privalo atitikti vaiko amžių. 

Jei nepilnametis yra vyresnis nei 2 metų, jis privalo atvykti į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrių lydimas vieno iš tėvų ar globėjų.

 1. Kas bus, jei laiku nepasikeisiu turėto leidimo laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu?

Laiku leidimų laikinai gyventi Lietuvoje nepasikeitusiems Ukrainos karo pabėgėliams gali kilti nesklandumų gaunant kai kurias sveikatos paslaugas, prašant socialinės pašalpos, išmokų vaikams, teikiant prašymą dėl būsto šildymo išlaidų, karšto ar šalto vandens kompensacijos ir pan.

 1. Ar tiesa, kad leidimai laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu nebus pratęsiami šaukiamojo amžiaus Ukrainos piliečiams?

Ne, tai nėra tiesa. Leidimai laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu bus išduodami Ukrainos karo pabėgėliams nepriklausomai nuo jų amžiaus bei lyties tuo atveju, jei jie pateikė visą reikiamą informaciją ir Migracijos departamentas priėmė teigiamą sprendimą.

 1. Kokiais atvejais gali būti atsisakyta pratęsti mano turėtą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu?

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu gali būti panaikintas paaiškėjus, kad jis gautas apgaulės būdu, pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją, arba nustačius, kad užsienietis kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai.

 1. Ar su skaitmeniniu leidimu laikinai gyventi galima keliauti į užsienį?

Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi Lietuvoje nėra kelionės dokumentas ir jo nepakeičia. Tuo atveju, jei leidimo turėtojas keliauja į užsienį, jis privalo turėti galiojantį kelionės dokumentą (pasą), o skaitmeninį leidimą laikinai gyventi privalu turėti išsaugotą savo išmaniajame įrenginyje arba turėti atspausdintą jo kopiją.

Kita svarbi informacija

Migracijos departamentas rekomenduoja itin atidžiai įvesti savo asmens duomenis, vardus, pavardes rašyti lotyniškomis raidėmis taip, kaip jos įrašytos turimuose pasuose, nepraleisti raidžių ir paisyti MIGRIS sistemoje nurodytų duomenų pildymo laukelių.

Laukelyje „Vardas“ („Name“) rašykite tik savo vardą ir nerašykite pavardės, o laukelyje „Pavardė“ („Surname“) įrašykite tik pavardę ir nerašykite vardo. 

Naudokite tik lotyniškus rašmenis.

Atminkite, kad Lietuvoje dokumentuose pirmiausia rašomas vardas, po to – pavardė;

Ten, kur prašoma pateikti kelionės dokumento kopiją, būtina pateikti fotografuotą arba skenuotą paso duomenų lapo kopiją, t.y., lapą, kuriame yra nuotrauka, asmens kodas, gimimo data ir kiti duomenys.