Baltarusijos piliečiams palankūs susitarimai su Europos Sąjunga

Ne
Baltarusijos piliečiams palankūs susitarimai su Europos Sąjunga
2020-06-29

Migracijos departamentas informuoja, kad š. m. liepos 1 d. įsigalioja Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos.

Pagal Susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos nuostatą, naudojantis readmisijos procedūromis, į Baltarusiją gali būti grąžinami:

bet kuris asmuo, kuris neatitinka ar nebeatitinka Lietuvoje galiojančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba, remiantis pateiktais prima facie įrodymais, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis yra Baltarusijos pilietis;

šio asmens nepilnamečiai nesusituokę vaikai, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, bei sutuoktinis, turintis kitą pilietybę, arba sutuoktinis be pilietybės, jei jis turi ar įgyja teisę atvykti į Baltarusijos teritoriją ir joje būti, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi Lietuvoje;

asmenys, kurie, atvykę į Lietuvos teritoriją, neteko ar atsisakė Baltarusijos pilietybės, išskyrus atvejus, kai Lietuva tokiems asmenims bent pažadėjo natūralizaciją;

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad toks asmuo turi arba atvykimo metu turėjo Baltarusijos išduotą leidimą gyventi, vizą ir atvykimo į Baltarusijos teritoriją įrodymą arba iš karto po to, kai buvo Baltarusijos teritorijoje ar vyko per ją tranzitu, neteisėtai atvyko į Lietuvos teritoriją. Baltarusija neturi pareigos priimti pagal susitarimą trečiųjų valstybių piliečius arba asmenis be pilietybės tais atvejais, kai toks asmuo tik vyko tranzitu per tarptautinį Baltarusijos oro uostą arba Lietuva išdavė šiam asmeniui vizą ar leidimą gyventi prieš atvykstant į Lietuvą arba Lietuvoje, išskyrus atvejus, kai šis asmuo turi Baltarusijos išduotą vizą ar leidimą gyventi, kurių galiojimas ilgesnis, Lietuvos išduota vizą ar leidimas gyventi buvo išduoti pateikus padirbtus ar suklastotus dokumentus ar pateikus klaidingą informaciją arba šis asmuo nesilaiko kurios nors su viza susijusios sąlygos.

Atkreiptinas dėmesys, kad Baltarusija privalo priimti Susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sąlygas tenkinančius Baltarusijos piliečius, trečiųjų valstybių piliečius ar asmenis be pilietybės ir tais atvejais, kai šie asmenys neturi galiojančių kelionės dokumentų.

Pagal Susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo Baltarusijos piliečiams, kurie dėl force majeure arba humanitarinių priežasčių neturi galimybės išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos, išduotų vizų galiojimo terminas pratęsiamas nemokamai.

Migracijos departamentas taip pat informuoja, nuo 2020 m. liepos 1 d. už Baltarusijos piliečių prašymų išduoti Šengeno vizą nagrinėjimą, kai toks prašymas pateikiamas konsulinėje įstaigoje, bus imamas 35 eurų konsulinis mokestis (70 eurų, jei sprendimas priimamas per dvi dienas nuo jo pateikimo).