Būtiniausioms funkcijoms ir įstaigos veiklos kokybei užtikrinti Migracijos departamentas papildomai prašo beveik 4 milijonų eurų

Ne
migracijos departamento logotipas
2023-09-25

Artėjant deryboms dėl 2024 metų biudžeto, Migracijos departamentas Vidaus reikalų ministerijai primena finansavimo poreikį bei papildomai prašo skirti kiek daugiau nei 3,7 milijonus eurų.

Didžioji dalis šių lėšų – daugiau kaip 2,21 mln. eurų – būtų skirta darbuotojų darbo užmokesčiui.

„Mes neprašome finansavimo darbuotojų premijoms, bonusams ar motyvaciniams seminarams, nesvarstome apie 4 dienų darbo savaitę. Mes prašome būtiniausio finansavimo tam, kad išlaikytume Migracijos departamento veiklos kokybę, institucinę atmintį ir kompetencijas“, – sako departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Neskaičiuojant įstaigos vadovų bei atskirų specifinių pareigybių bei vertinant tik pareiginės algos koeficientus, net 476 (84 proc.) Migracijos departamento darbuotojų atlyginimų vidurkis vis dar nesiekia 1000 eurų į rankas ir čia departamentas išties atsilieka nuo kitų VRM srities įstaigų.

Pernai vykdyto vyriausybinio sektoriaus darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimo rezultatai parodė, kad tik 17 proc. Migracijos departamento darbuotojų vien iš gaunamo darbo užmokesčio galėtų išlaikyti savo namų ūkį.

Šių metų liepos 1-ąją įsigaliojo Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai, kurių įgyvendinimui Migracijos departamente buvo papildomai įsteigtos 25 pareigybės. Tai darbuotojai, vykdantys svarbias vizų išdavimo, centrinės konsultacijų Šengeno ir nacionalinių vizų išdavimo klausimais įstaigos funkcijas, tačiau šių pareigybių darbo užmokesčiui lėšų nebuvo skirta. Vien šių pareigybių finansavimui ateinančiais metais reikėtų maždaug 441 tūkst. eurų.

Iki šiol neatsižvelgta į 2021 m. lapkričio mėn. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje pateiktus pasiūlymus skirti Migracijos departamento darbo užmokesčio fondui virš milijono eurų. Migracijos departamentas, įvertinęs įstaigos strateginius tikslus bei keliamus kokybės reikalavimus, prašo papildomai skirti 1,68 mln. eurų finansavimą darbo užmokesčiui.

Tikimasi, jog gautas papildomas finansavimas padės sumažinti darbuotojų kaitą, kuri iki šiol įstaigoje buvo itin didelė – šiemet ji siekia beveik 30 proc.

Departamentas pagal išgales imasi visų įmanomų priemonių pritraukti naujų darbuotojų, tačiau, turėdamas nepakankamą darbo užmokesčio fondą, negali pasiūlyti konkurencingo ir jų lūkesčius atitinkančio atlyginimo.

Dar daugiau kaip 1,5 mln. eurų Migracijos departamentas prašo tęstinėms priemonėms įgyvendinti.

Didžiausią šios sumos dalį – beveik 1,4 mln. eurų – sudaro einamosios įstaigos išlaidos. Šios lėšos būtų skirtos komunalinėms išlaidoms apmokėti, administracinių patalpų remonto darbams, naujų patalpų nuomai, biuro baldams, kvalifikacijos kėlimui, tinkamam priešgaisrinės apsaugos sistemos funkcionavimui užtikrinti, o taip pat – teismų išlaidų ir bankų paslaugų apmokėjimui.

Dar 136 tūkst. eurų būtų panaudoti prieglobsčio prašytojų teisių užtikrinimui reikalingų teisinių bei vertimo paslaugų įsigijimui. Šias paslaugas Migracijos departamentas privalo užtikrinti nenutrūkstamai.