Atliekant neteisėtų migrantų amžiaus nustatymo tyrimą, nepilnamečiai suauga

Ne
Migrantai
2021-09-22

Ne visi į Lietuvos Respubliką neteisėtai atvykę užsieniečiai prašosi prieglobsčio – tokie užsieniečiai paprastai turi būti išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos.

Neteisėtai Lietuvos Respublikos valstybės sieną kirtusių migrantų apgyvendinimo vietose dirbusios mobilios specialistų grupės užregistravo 24 užsieniečius, kurie nepateikė prašymų suteikti prieglobstį Lietuvoje, kaip motyvą nurodydami savo nepilnametystę – jie teigė esantys nepilnamečiai, į Lietuvą atvykę be tėvų ar kitų teisėtų atstovų. Kilus abejonių dėl šių užsieniečių amžiaus, buvo inicijuotas amžiaus nustatymo tyrimas. Jau gautos Medicinos kriminalistikos laboratorijos specialisto išvados dėl 9 užsieniečių – visi jie yra pilnamečiai. Nustatyta, kad daugumos jų biologinis amžius yra 19–23 metų intervale, taigi jie save pasijaunino dviem trim metais. Du užsieniečiai pasijaunino net daugiau nei penkeriais metais – teigė, kad yra gimę 2005 metais, t. y. kad jiems yra po 16 metų. Tuo tarpu specialistai nustatė, kad pastarųjų biologinis amžius yra daugiau nei 23 metai.  

Po migrantų registracijos paaiškėjo, kad iš suregistruotų 2 962 neteisėtų migrantų kas ketvirtas yra nepilnametis – 500 vaikų yra iki 10 metų amžiaus, apie 850 – nepilnamečių nuo 10 iki 18 metų amžiaus, kad apie 150 nepilnamečiais prisistačiusių užsieniečių yra nelydimi suaugusiųjų. 

Migracijos departamentas jau yra priėmęs 60 sprendimų išsiųsti užsieniečius į jų kilmės valstybes – į Iraką, Nigeriją, Gvinėją, Kamerūną, Kongo Demokratinę Respubliką, Egiptą, Gambiją, Rusiją, Senegalą.