Artėjant „Brexit“ Seimas pritarė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimams

Ne
Brexit
2020-11-11

Vakar Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projektui, kuriuo siekiama suderinti įstatymo nuostatas su Jungtinės Karalystės  išstojimo iš Europos Sąjungos Susitarimo nuostatomis. 

„Įstatymo projektu Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams suteikiamas aiškumas, kokia bus jų teisinė padėtis ir kokių veiksmų jiems reikės imtis po pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. po šių metų gruodžio 31 dienos“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, bus taikomos tokios pačios nuostatos, kurios taikomos Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, o po pereinamojo laikotarpio naujai atvykstantiems į Lietuvos Respubliką – bus taikomos lengvatinės trečiųjų šalių piliečiams nuostatos.

Jungtinės Karalystės piliečių ir jų šeimos narių, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, galios iki galiojimo pabaigos arba iki tol, kol bus pakeisti, tačiau tokie dokumentai, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nesuteiks galimybės naudotis laisvo asmenų judėjimo teise Šengeno erdvėje. 

Atsižvelgdama į tai, Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, ketinantys ir toliau gyventi Lietuvos Respublikoje ir norintys vykti į kitas ES valstybes nares, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui raginami kreiptis į Migracijos departamentą ir pasikeisti jiems išduotus dokumentus. Migracijos departamentas sprendimą dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo turės priimti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo.

Seimas taip pat pritarė kartu pateiktam Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo pakeitimo projektui, kurio tikslas – suderinti šio įstatymo nuostatas su Susitarimo nuostatomis ir nustatyti, kad valstybės rinkliava už prašymų išduoti leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimą ir leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje įforminimą neimama iš Jungtinės Karalystės piliečių ir jų šeimos narių, kurie teisę gyventi Lietuvos Respublikoje įgijo iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Daugiau informacijos rasite čia.

Atnaujinta informacija  nuolat skelbiama www.migracija.lt/Brexit

Iškilus klausimų, susijusių su „Brexitʼu“, galima kreiptis ir el. paštu brexit@vrm.lt.

Taip pat informuojame, kad „Europe Direct“ kontaktinis centras (EDCC, tel. 800 800 89891011) sustiprino savo skambučių centro paslaugą piliečiams, įmonėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims, siekdamas spręsti su „Brexitʼu“ susijusius klausimus.