Aktualūs nacionalinių vizų išdavimo pakeitimai

Ne
Migris
2020-09-18

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos praneša, kad nuo 2020 m. rugsėjo 21 d.:
-    kai yra paskelbta savivaldybės ar valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, užsienietį kviečiantis asmuo, pildydamas tarpininkavimo raštą dėl Šengeno ar nacionalinės vizos išdavimo, turi pridėti ir dokumentą, kuriuo įsipareigoja užtikrinti, kad užsienietis laikysis savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;
-    Australijos, Baltarusijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos ir Pietų Korėjos piliečiams 6 mėnesių laikotarpiui gali būti išduodama daugkartinė nacionalinė viza supaprastinta tvarka, pateikiant dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba juridinio asmens įsipareigojimą užtikrinti tokių pajamų gavimą;
-    6 mėn. laikotarpiui supaprastinta tvarka daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama ir nurodytų valstybių šeimos nariams (sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnametis vaikas (įvaikis), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus), jeigu nurodytos valstybės pilietis turi nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi;
-    Baltarusijos piliečiams ir jų šeimos nariams nacionalinių vizų išdavimas supaprastinta tvarka galios iki 2021 m. kovo 21 d.;
-    supaprastinta tvarka išduotos daugkartinės nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą 12 mėnesių daugkartinės nacionalinės vizos ar kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpį;
-    užsienietis, turintis supaprastinta tvarka išduotą nacionalinę vizą, Migracijos departamentui galės pateikti prašymą dėl kitos daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo visais šios vizos išdavimo atvejais;
-    Lietuvos Respublikoje esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliai situacijai ir (ar) karantinui, užsieniečiui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi, daugkartinė nacionalinė viza 5 mėn. laikotarpiui gali būti išduota, jeigu nuo turėtos daugkartinės nacionalinės vizos ar kelių turėtų daugkartinių nacionalinių vizų 1 metų galiojimo laikotarpio pabaigos yra praėję mažiau kaip 180 dienų. Prašymą dėl šios vizos užsienietis teikia Migracijos departamentui, kartu pateikdamas paaiškinimą, jog dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki vizos galiojimo pabaigos.