2022 metais – nauja kvota trūkstamų profesijų darbuotojams iš trečiųjų šalių

Ne
Nauja kvota trūkstamų profesijų darbuotojams iš trečiųjų šalių
2021-12-29

Nuo 2022 m. sausio 1 d. pradedama taikyti nauja, 2022 metams nustatyta, kvota užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

2022 metais kvota supaprastinta tvarka leis įdarbinti daugiau užsieniečių – 35 600:

 • paslaugų srityje – 16 000;
 • pramonės srityje – 9 500;
 • statybos srityje – 9 100;
 • žemės ūkyje – 1 000.

Skirtingai nuo 2021 metų, paslaugų srities kvota bus taikoma ne tik tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams, bet ir kompiuterininkams, troleibuso vairuotojams, tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojams. Praplėsti ir kitų sričių profesijų sąrašai.

Kvotos panaudojimas bus skaičiuojamas pagal:

 • darbdavio pateiktus pranešimus apie Lietuvoje 2022 m. įdarbintus užsieniečius (LDU forma, teikiama per Sodros informacinę sistemą), kurie į Lietuvą atvyko pagal bevizį režimą, su Lietuvos Respublikos ar kitos Šengeno valstybės išduota Šengeno ar nacionaline viza, kitos Šengeno valstybės išduotu leidimu gyventi ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduota Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortele;
 • Lietuvos Respublikos išduotas nacionalines vizas, kai sprendimas išduoti vizą priimtas 2022 m. (nepriklausomai nuo to, ar prašymas išduoti vizą pateiktas 2021 m., ar 2022 m.);
 • išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kai sprendimas išduoti leidimą priimtas 2022 m. (nepriklausomai nuo to, ar prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi pateiktas 2021 m., ar 2022 m.).

Kvotos vienetas nebus laikomas panaudotu (nebus naudojamas antras kvotos vienetas):

 • darbdaviui pateikus pranešimą apie užsieniečio įdarbinimą, po to priėmus sprendimą tam pačiam užsieniečiui išduoti nacionalinę vizą pagal tą pačią profesiją;
 • darbdaviui pateikus pranešimą apie užsieniečio įdarbinimą, po to priėmus sprendimą tam pačiam užsieniečiui išduoti leidimą gyventi pagal tą pačią profesiją;
 • darbdaviui pateikus pranešimą apie užsieniečio įdarbinimą, po to priėmus sprendimą tam pačiam užsieniečiui išduoti nacionalinę vizą, o vėliau – ir leidimą laikinai gyventi pagal tą pačią profesiją;
 • priėmus sprendimą išduoti nacionalinę vizą, po to priėmus sprendimą tam pačiam užsieniečiui išduoti leidimą laikinai gyventi pagal tą pačią profesiją.

Kitais atvejais bus laikoma, kad panaudotas daugiau nei 1 kvotos vienetas, pvz., jei pateikiamas antras pranešimas apie to paties užsieniečio įdarbinimą, priimamas antras sprendimas išduoti vizą arba priimamas antras sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi – panaudojamas antras kvotos vienetas (net jeigu užsienietis dirbs pagal tą pačią profesiją, o jo naujasis darbdavys užsiims tokios pačios rūšies ekonomine veikla).

Kvota netaikoma užsieniečiams, kurie dirbdami pas tą patį darbdavį, prasitęs (pasikeis) leidimą laikinai gyventi arba, gavę Migracijos departamento leidimą, pereis dirbti pas kitą darbdavį.

Išnaudojus kvotą, užsieniečius bus galima įdarbinti bendra tvarka, t. y. Užimtumo tarnybai išdavus leidimą dirbti arba sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. 

Nustatytų kvotų panaudojimą galima stebėti Migracijos departamento interneto svetainėje.