2022 m. daugiau trūkstamų profesijų

Ne
2022 m. daugiau trūkstamų profesijų
2021-12-29

2022 m. sausio 1 d. įsigalioja profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 m. Ateinančiais metais sąraše – net 163 trūkstamos profesijos. 2022 m. sąrašo paslaugų sektorius papildytas naujomis profesijomis – kompiuterininko, troleibuso vairuotojo ir tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojo.

2022 m. išlieka tie patys reikalavimai tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams, kurie bus taikomi ir tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojams. 2022 metais turimą tarptautinio krovinių / keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojo kvalifikaciją įrodo:

  • Lietuvos Respublikoje įregistruotos profesinio mokymo įstaigos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę kvalifikaciją arba periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams / keleiviams vežti;
  • Europos Sąjungos narės išduota profesinė vairuotojo kortelė;
  • vairuotojo pažymėjimas su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95);
  • Lietuvos Respublikoje įregistruotos profesinio mokymo įstaigos pažyma apie teorinės dalies išklausytus mokymus (pirmą kartą atvykstantiems užsieniečiams).

Užsieniečio kompiuterininko profesinę kvalifikaciją patvirtina bet kurio lygmens informacinių technologijų srities formalią arba tarptautinę kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas arba siūlomai darbo vietai reikalingų šios srities kompetencijų rinkinio įgijimą įrodantis neformaliojo švietimo pažymėjimas. Užsieniečio turima darbo patirtis pagal šią profesiją galėtų apimti bet kokios informacinių technologijų srities reikiamos trukmės (1 metai per pastaruosius 5 metus) darbo patirtį.

Trūkstamų profesijų sąrašas tvirtinamas vieneriems metams, šiam sąrašui taikomos kvotos. Informacija apie kvotos dydžio išnaudojimą skelbiama viešai Migracijos departamento puslapyje, o kvotą išnaudojus, užsieniečiai, norėdami dirbti Lietuvoje, turi gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Su 2022 m. trūkstamu profesijų sąrašu galima susipažinti čia.