2021 m. sausio 1 d. įsigalioja kvotos trūkstamų profesijų darbuotojams iš trečiųjų šalių

Ne
Kvotos
2021-01-05

Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradedama taikyti kvota užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

2021 metais kvota supaprastinta tvarka leis įdarbinti 32 200 užsieniečius:

 • paslaugų srityje – 11 600;
 • pramonės srityje – 9 500;
 • statybos srityje – 9 100;
 • žemės ūkyje – 2 000.

Kvotos panaudojimas bus skaičiuojamas pagal:

 • darbdavio pateiktus pranešimus apie Lietuvoje 2021 m. įdarbintus užsieniečius (LDU forma, teikiama per Sodros informacinę sistemą), kurie į Lietuvą atvyko pagal bevizį režimą, su Lietuvos Respublikos ar kitos Šengeno valstybės išduota Šengeno ar nacionaline viza, kitos Šengeno valstybės išduotu leidimu gyventi ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduota Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortele;
 • Lietuvos Respublikos išduotas nacionalines vizas, kai prašymas išduoti vizą pateiktas 2021 m.;
 • išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kai prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi pateiktas 2021 m.

Kvotos vienetas nebus laikomas panaudotu (nebus naudojamas antras kvotos vienetas), jeigu sutaps užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, profesijos kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių ir profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąraše nustatyta ekonominės veiklos rūšis:

 • darbdaviui pateikus pranešimą apie užsieniečio įdarbinimą, po to priėmus sprendimą užsieniečiui išduoti nacionalinę vizą;
 • darbdaviui pateikus pranešimą apie užsieniečio įdarbinimą, po to priėmus sprendimą užsieniečiui išduoti leidimą gyventi;
 • darbdaviui pateikus pranešimą apie užsieniečio įdarbinimą, po to priėmus sprendimą užsieniečiui išduoti nacionalinę vizą, o vėliau – ir leidimą laikinai gyventi;
 • priėmus sprendimą išduoti nacionalinę vizą, po to priėmus sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi.

Kitais atvejais bus laikoma, kad panaudotas daugiau nei 1 kvotos vienetas, pvz., jei pateikiamas antras pranešimas apie to paties užsieniečio įdarbinimą, priimamas antras sprendimas išduoti vizą arba priimamas antras sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi – panaudojamas antras kvotos vienetas (net jeigu užsienietis dirbs pagal tą pačią profesiją, o jo naujasis darbdavys užsiims tokios pačios rūšies ekonomine veikla).

Kvotos vienetas nebus laikomas panaudotu, jeigu užsienietis, dirbdamas pas tą patį darbdavį, prasitęs (pasikeis) leidimą laikinai gyventi arba, gavęs Migracijos departamento leidimą, pereis dirbti pas kitą darbdavį.

Jei į kvotą įskaičiuotas leidimas gyventi ar viza bus panaikinti, kvotos vienetas nebus grąžinamas į nepanaudotos kvotos skaičių.

Išnaudojus kvotą, užsieniečius bus galima įdarbinti bendra tvarka, t. y. Užimtumo tarnybai išdavus leidimą dirbti arba sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. 

Kvotos dydį socialinės apsaugos ir darbo ministras galės peržiūrėti metų eigoje. 

Nustatytų kvotų panaudojimą galima stebėti Migracijos departamento interneto svetainėje.