2021 m. Migracijos metraštis – į Lietuvą sugrįžta daugiau piliečių nei emigruoja

Ne
Migracijos metraštis
2022-06-21

Migracijos departamentas pristato aštuonioliktąjį Migracijos metraščio elektroninį leidinį, kuriame pateikiama išsami informacija apie 2021 m. migraciją Lietuvoje. Praėjusieji metai buvo neeiliniai: dar nepasibaigus COVID-19 viruso pandemijai, rytų Europos pasienis susidūrė su nauja krize – Baltarusijos režimo organizuotu neteisėtų migrantų antplūdžiu Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje – hibridine ataka, kuri įtakojo ir migracijos valdymo pokyčius mūsų šalyje.

Neteisėtos migracijos krizė rekordiškai pakeitė užsieniečių, prašiusių prieglobsčio Lietuvoje, skaičių, t. y. viso sulaukta net 4 259 prašymų, tai yra daugiau nei 13 kartų lyginant su 2020 m. Daugiausiai prašymų gauta iš Irako piliečių. Visgi prieglobstis suteiktas tik kas dešimtam jo prašiusiam – 451 užsieniečiui, daugiausiai – Afganistano ir Baltarusijos piliečiams.

„Lietuvos pritaikyta migrantų apgręžimo politika sustabdė neteisėtų migrantų srautą. Visgi į Lietuvą pateko virš 4 tūkstančių neteisėtų migrantų, ir didžioji jų dauguma pasiprašė prieglobsčio. Toks prieglobsčio prašytojų skaičius yra pats didžiausias nuo to laiko, kai Lietuvoje pradėtas taikyti prieglobsčio institutas“, – pastebi Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

Praėjusiais metais toliau augo užsieniečiams išduodamų leidimų laikinai gyventi Lietuvoje (LLG) skaičius – iš viso išduota net 35 404 LLG. Iš jų beveik 30 tūkst. susiję su darbo santykiais, aukšta profesine kvalifikacija ir talentų pritraukimo politika. Daugiausia LLG suteikta Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos piliečiams. 

Antrus metus iš eilės Lietuvos Respublikos piliečių atvyko daugiau, nei jų išvyko į užsienio valstybes. Prie teigiamos Lietuvos piliečių migracijos prisidėjo ir nuolat augantis atvykstančių užsieniečių skaičius: praėjusiais metais, kartu su sugrįžtančiais Lietuvos piliečiais, Lietuvos gyventojų skaičių padidino beveik 20 tūkst. atvykėlių

Atvykusių užsieniečių skaičius, kaip ir ankstesniais metais, viršijo išvykusiųjų iš Lietuvos užsieniečių skaičių. 2021 m. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių dalis bendrame gyventojų skaičiuje padidėjo iki 3,57 proc. Didžiausias užsieniečių grupes Lietuvoje sudarė Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos piliečiai. 

Nuo 2021 m.  pradėtas e. rezidento kortelių išdavimas užsieniečiams, norintiems naudotis Lietuvoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis el. būdu teikiamomis paslaugomis. Nuo paslaugos pristatymo dienos, išduota 116 e. rezidento kortelių.

Su išsamia metraščio informacija galima susipažinti čia – 2021 m. migracijos metraštis