2020-aisiais Lietuvoje apsigyvenusių užsieniečių skaičius padidėjo 18 proc.

Ne
statistika
2021-01-19

Migracijos departamentas skelbia pagrindinius 2020 m. II pusmečio migracijos rodiklius.

2021 m. sausio 1-ąją Lietuvos Respublikoje gyvenančių užsieniečių skaičius siekė 87 269, kas sudaro 3,12 proc. bendro Lietuvos gyventojų skaičiaus. Praėjusiais metais tuo pačiu metu Lietuvoje gyvenusių užsieniečių fiksuota 73 751 ir jie sudarė 2,64 proc. bendro Lietuvos gyventojų skaičiaus.

Didžiąją užsieniečių dalį 2020-aisiais sudarė trečiųjų šalių piliečiai, iš kurių 61 349 Lietuvoje gyveno turėdami leidimą laikinai gyventi, 17 796 – leidimą nuolat gyventi. Likusią dalį sudarė ES valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, kurių praėjusiais metais Lietuvoje apsigyveno mažiau nei ankstesniaisiais. Per metus (2020-01-01–2021-01-01) ES piliečių skaičius sumažėjo 7,0 proc. (nuo 8 734 iki 8 124 asmenų), tuo tarpu trečiųjų šalių piliečių padidėjo – 21,7 proc. (nuo 65 017 iki 79 145 asmenų).

Migracijos departamentui paspartinus Lietuvos Respublikos pilietybės prašymų nagrinėjimą,  per 2020 m. II pusmetį net 2,2 karto – nuo 1 078 iki 2 367 – padidėjo asmenų, kuriems atkurta Lietuvos Respublikos pilietybė, skaičius.