„Brexit“: aktuli informacija Jungtinės Karalystės piliečiams, gyvenantiems Lietuvoje

Ne
2020-01-31

Nuo 2020 m. vasario 1 d. (1 val. nakties Lietuvos laiku), įsigaliojus Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo susitarimui, ES ir JK piliečių bei jų šeimos narių statusas išliks nepakitęs – iki „Brexitʼo“ turėta teisė atvykti dirbti ir gyventi galios iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (2020 m. gruodžio 31 d.).

„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengs teisės aktus, kuriais įgyvendins išstojimo susitarimą, ir informuos JK piliečius apie visus tolesnius pokyčius, susijusius su numatomomis procedūromis po pereinamojo laikotarpio“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė. 

Pažymėtina, kad pereinamuoju laikotarpiu JK piliečiai ir jų šeimos nariai turi kreiptis dėl leidimo gyventi pažymėjimo tik tuo atveju, jei pasibaigtų turimo pažymėjimo galiojimas. Prašymai bus išnagrinėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikimo dienos. Daugiau informacijos pateikta bit.ly/318jBDs.

Atnaujinta informacija bus nuolat skelbiama www.migracija.lt/Brexit.

Iškilus klausimų, susijusių su „Brexitʼu“, galima kreiptis ir el. paštu brexit@vrm.lt.

Taip pat informuojame, kad „Europe Direct“ kontaktinis centras (EDCC, tel. 800 800 89891011) sustiprino savo skambučių centro paslaugą piliečiams, įmonėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims, siekdamas spręsti su „Brexitʼu“ susijusius klausimus.