Užsieniečiai, perkeliami įmonės viduje, prašymus dėl leidimo laikinai gyventi gali pateikti atvykę į Lietuvos Respubliką

Ne
2019-10-13

Šių metų liepos 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai numato vieningą prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir leidimo gyventi išdavimo procedūrą. Tokiu būdu sumažintas būtinų apsilankymų Migracijos departamente ir jo teritoriniuose padaliniuose skaičius – pateikiant prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi paimami užsieniečio biometriniai duomenys, o priėmus teigiamą sprendimą, leidimo gyventi gamyba inicijuojama automatiniu būdu.

Siekiant sudaryti sąlygas užsieniečiams, perkeliamiems įmonės viduje, pateikti prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi, kartu pateikiant savo biometrinius duomenis, šiuos prašymus įmonės viduje perkeliami užsieniečiai gali pateikti atvykę į Lietuvos Respubliką arba prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi gali pateikti užsienietį priimanti įmonė, dalyvaujant pačiam užsieniečiui.