null Šiandienos MIGRIS nauda ir perspektyva

2020-02-27

Migracijos departamentas surengė susitikimą su veiklos partneriais, kuriame aptarė keturis mėnesius veikiančią Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), atliktus naujinimus ir tolimesnius MIGRIS kūrimo planus.

MIGRIS, vieningą elektroninę migracijos procedūrų administravimo, paslaugų teikimo ir dokumentų bei bylų formavimo, apdorojimo, nagrinėjimo bei archyvavimo sistemą, pristatė projekto vadovė, Administravimo skyriaus vedėja Rita Mikučionienė. Ji apibūdino MIGRIS vidinio, skirto bendradarbiaujančioms institucijoms, ir išorinio, skirto migracijos elektroninių paslaugų naudotojams, portalų savybes, apžvelgė jau teikiamas ir numatomas teikti elektronines paslaugas Migracijos departamento klientams, pasidžiaugė sėkmingu MIGRIS startu, klientams patogesnėmis migracijos paslaugomis, spartesniu dokumentų apdorojimu ir nagrinėjimu, suvaldytais klientų srautais.

Klientai jau naudojasi daugeliu „vieno langelio“ principu teikiamų paslaugų, kurių, projektą įgyvendinus, bus net 23, paslaugų naudotojų patogumui sukurtas elektroninis portalo vedlys, kuris padeda jiems teikti elektroninius prašymus, kitus reikiamus dokumentus, stebėti dokumentų nagrinėjimo eigą, rezervuoti vizito į reikiamą instituciją laiką, gauti elektroninį sprendimą.

Pagrindiniai MIGRIS tikslai – pagerinti klientų aptarnavimo sąlygas, popierinius dokumentus pakeisti elektroniniais, palengvinti ir paspartinti dokumentų apdorojimą ir nagrinėjimą yra įgyvendinti ir, nežiūrint į tai, kad MIGRIS veikia vos keturis mėnesius, MIGRIS naudą jau pripažino ir jos vartotojas.

Nuo MIGRIS paleidimo 2019 m. spalio 14 d. per sistemą jau pateikta beveik 22,8 tūkst. prašymų dėl leidimų gyventi Lietuvoje, rezervuota daugiau nei 63 tūkst. vizitų į Migracijos departamentą.